Obsah  
 

Obsah

Určenie programu Dr. Alter

Základné informácie o programe

Filozofia programu a štruktúra informácií

Adresár

     Pridanie, úprava záznamu

     Pripomenutie narodenín/menín klientov

Diár

     Pridanie / úprava udalosti, termínu návštevy klienta

     Pripomenutie termínu návštevy mailom

Konzultácie

     Zoznam odporúčaných riešení

     Zoznam užívaných preparátov

     Priložené dokumenty

     Evidencia FOTO dokumentácie

          Pridanie/úprava obrázku ku konzultácii

          Zobrazenie obrázku

          Porovnanie obrázkov

Zmena dátumu konzultácie

Zdravotný záznam

     Anamnéza

     Pomocné otázky pre tvorbu anamnézy

Diagnózy

     Pridanie, úprava diagnózy

     Ďalšie možné príčiny diagnózy/symptómu 

Fyzické príznaky

     Pridanie, úprava fyzického príznaku

     Celá postava

     Reflexné zóny tela

     Tvár

     Reflexné zóny tváre

     Znamienka na tvári

     Jazyk

     Zuby

     Ucho

     Ruky

     Reflexné zóny rúk

     Tvary nechtov

     Nohy

     Reflexné zóny chodidiel

     Chrbtica

     Temeno

     Gestá

     Krvné skupiny

     Konštitučné typy podľa tradičnej čínskej medicíny

     Konštitučné typy podľa piatich elementov

     Metabolické typy

     Všeobecné vyšetrenie

     Laboratórne vyšetrenie

          Zoznam laboratórnych vyšetrení

     PHAN analýza moču

     BMI - Body Mass Index

     Užívateľské skupiny symptómov

     Úprava bodov

     Zobrazenie prislúchajúcej diagnózy k fyzickému príznaku

Psychické príznaky

     Pridanie, úprava psychického príznaku

Meridiány

Čakry

Orgánové hodiny

Pentagram

EAV meranie

     SALVIA + ampule

          Import nameraných záťaží z programu EAM

     SUPERTRONIC

Kyvadlo

     Úvod do práce s kyvadlom

     Postup merania

     Zoznam otázok pre kyvadlo - pridanie, úprava

     Zoznam meracích tabuliek pre kyvadlo

     Tlač meracích tabuliek 

     Príklad vloženia novej otázky pre kyvadlo    

     Meranie v pentagrame 

IRIS diagnostika

     Základné okno IRIS diagnostiky

     Pridanie, úprava a vymazanie fotografií dúhoviek

     Konštitučné typy

     Diagnostika

     Porovnanie zmien dúhovky z rôznych konzultácií

     Tlač protokolu z IRIS diagnostiky

     Zoznam IRIS symptómov

          Pridanie/úprava IRIS symptómu

     Editor IRIS diagnostických máp

Sumarizácia informácií z konzultácie

Riešenie

     Krok 1

          Analýzy - diagnostické

               Pentagram

               Čakry

               Energetické bloky na chrbtici

               Mikrobiológia

               Moxa a obrazy problému podľa TČM

               Nerovnováha Jin-Jang

               Nedostatok/nadbytok vitamínov a minerálov 

               Zuby

               Zaťaženie orgánov

               Diagnózy

     Krok 2

     Krok 3

     Krok 4

           Manuálne vytváranie odporúčaného riešenia

          Analýzy - terapeutické

               Liečivé bylinky

               Korenie

               Liečivé potraviny

               Preparáty

               Reflexné body

               Drahé kamene

               Priaznivo pôsobiace farby

               Minerály a vitamíny

Terapie

     Moxa

     Elektropunktúra

Zoznamy

     Zoznam orgánov/tkanív/systémov

          Pridanie/úprava orgánu/tkaniva/systému

     Zoznam liečivých rastlín

          Pridanie/úprava liečivej rastliny

     Zoznam korení

          Pridanie/úprava korenia

     Zoznam minerálov/vitamínov

          Pridanie/úprava minerálov/vitamínov

     Zoznam reflexných bodov

          Pridanie/úprava reflexných bodov

     Zoznam preparátov

          Pridanie/úprava preparátu

     Zoznam laboratórnych vyšetrení

          Pridanie/úprava vyšetrenia

     Zoznam farieb

          Pridanie/úprava farby

          Vloženie textu kolorterapie

     Zoznam mikrobiológia

     Zoznam obrazov problému pre moxu

     Zoznam stavov pre analýzu Jin-Jang

     Zoznam potravín

          Pridanie/úprava potraviny

     Zoznam drahých kameňov

          Pridanie/úprava kameňa

          Vloženie textu petroterapie

     Zoznam rôznych receptov, rád, poznámok

          Pridanie/úprava receptu, rady, poznámky

Numerológia

Znamenia zverokruhu

Lunárny kalendár

     Zoznam lunárnych znamení

     Zoznam lunárnych dní

     Zoznam lunárnych fáz

     Zoznam sily luny

     Zoznam činností ovplyvňovaných Lunou

Priložené dokumenty

Globálne vyhľadávanie v programe

Práca s programom

Záloha a obnova dát

Čiastočný preklad do češtiny

Nastavenie programu

Informácie o programe

Používané klávesové skratky

Inštalácia programu

     Nastavenie programu po inštalácii

Update programu na novú verziu

Podpora pre používateľov programu

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286