Obsah  
 

Reflexné body a plôšky - analýza zaevidovaných symptómov

Analýza vyhodnocuje percentuálne vyjadrenie počtu zaevidovaných symptómov, v ktorých reflexnej terapii sa bod/plôška odporúča, k celkovému počtu zaevidovaných symptómov v konzultácii. Ak je v konzultácii zaevidovaných 100 symptómov a analýza udáva pre bod/plôšku hodnotu 20%, znamená to, že 20 zo 100 symptómov zaevidovaných v konzultácii odporúča v reflexnej terapii bod/plôšku ako terapeuticky účinnú.

 

 

V spodnej časti okna je v zozname s názvom Symptómy zaevidované v konzultácii, ktoré odporúčajú daný reflexný bod/plôšku ku každému odporúčanému bodu/plôške zobrazený zoznam symptómov a diagnóz, pre ktoré je daný bod/plôška terapeuticky účinná. 

 

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť reflexný bod sa v zozname reflexných bodov zobrazí vybraný bod/plôška.

 

Tlačidlo Vložiť do odporúčania zabezpečí zápis označených bodov/plôšok do textu odporúčaného riešenia. 

 

Tlačidlo Vytlačiť vytlačí zoznam označených bodov/plôšok s obrázkom a spôsobom stimulácie.

 

Reflexné body/plôšky pre vloženie do odporúčania alebo vytlačenie označíme tak, že stlačíme a držíme klávesu Ctrl a ľavým tlačidlom myši klikneme na názvy tých bodov/plôšok, ktoré chceme označiť.

 

Táto analýza pomôže terapeutovi vybrať tie reflexné body/plôšky, ktoré majú "najširokospektrálnejší účinok", teda pôsobia liečivo na najviac symptómov, ktoré sa u pacienta prejavujú. To však nemusí znamenať, že budú pre pacienta tými najvhodnejšími. Každopádne je dobré ich použitie vyskúšať. Či bude stimulácia bodu/plôšky pre pacienta prínosom, zistí veľmi rýchlo.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286