Obsah  
 

Inštalácia programu Dr. Alter

Nasledujúci text s obrázkami krok za krokom popisujú inštaláciu programu Dr. Alter. V prípade problémov pri inštalácii, volajte prosím telefonickú podporu.

 

Po vložení inštalačného CD do mechaniky sa spustí automaticky program autostart.exe, ktorý ponúkne voľbu z niekoľkých možných činností. Ak kliknete na tlačítko Inštalovať, spustí sa sprievodca inštaláciou programu Dr. Alter a pomocných programov.

 

Upozornenie: HW kľúč k programu Dr.Alter nesmie byť pred ani počas inštalácie zasunutý v počítači !!!

 

 

V ľavej časti okna sú zaškrtávacie voľby, ktorými určíte, ktoré súčasti sa budú inštalovať. V pravom okne sa vypisuje priebeh inštalácie.

 

Ak už bol program Dr.Alter na daný počítač inštalovaný, inštalátor zistí prítomnosť nainštalovaných súčastí a ak majú požadovanú verziu, automaticky zruší zaškrtnutie už nainštalovanej súčasti.

 

Ak sa zistí prítomnosť staršej verzie programu Dr.Alter, inštalátor ponúkne možnosť Update alebo Nová inštalácia. Odporúča sa update.

 

Inštaláciu spustíte kliknutím na tlačídlo Inštalovať.

 

Inštalácia programu Dr.Alter

 

 

Kliknite na Pokračuj. Zobrazí sa licenčná dohoda, ktorú Vám odporúčame pozorne si prečítať.

 

 

Pre vyjadrenie súhlasu vyberte možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a Kliknite na Pokračuj.

 

 

Inštalátor sa pýta  na adresár, do ktorého bude program Dr. Alter nainštalovaný. Odporúčame adresár nemeniť, potvrdiť ten, ktorý navrhne inštalátor. Kliknite na Pokračuj.

 

 

Inštalátor si ešte vyžiada zadanie názvu programovej skupiny. Tiež odporúčame zachovať navrhnutý názov "Dr. Alter". Kliknite na Pokračuj.

 

 

Inštalátor zobrazí zadané údaje. Kliknite na Inštalovať. Po nakopírovaní všetkých potrebných súborov na disk sa zobrazí nasledujúci dialóg.

 

Kliknite na Dokončiť

 

Inštalácia BDE

Pre nainštalovanie databázového stroja stačí potvrdiť inštalátorom navrhnutý adresár kliknutím na OK.

 

Inštalácia animovaného manuálu

Postup inštalácie animovaného manuálu je takmer totožný s postupom inštalácie programu Dr.Alter, nezobrazuje sa ale okno s licenčnou dohodou.

Inštalácia programu PDF reDirect

Tento program umožní akýkoľvek tlačový výstup nie len z programu Dr.Alter „vytlačiť“ do súboru PDF, ktorý sa zobrazuje programom Acrobat Reader. Stačí len z tlačiarní ponúkaných pred tlačou vybrať tlačiareň s názvom PDF reDirect v2. Acrobat Reader patrí do „povinnej výbavy“ každého počítača, takže klientovi môžete odporúčanie k terapii poslať mailom, on si ho otvorí a vytlačí tak, ako by ste mu ho vytlačili vy.

Inštalátor je v češtine (ak automaticky nerozozná jazyk operačného systému, opýta sa na jazyk „Please select a language“, v tom prípade vyberte češtinu) a celá inštalácia pozostáva z klikania na tlačidlá v poradí:

Další -> Souhlasím -> Dokončit

  

Inštalácia ovládača HW kľúča

Pre prácu programu je potrebný zasunutý HW kľúč, ktorý potrebuje ovládač. Inštalátor deteguje, či už je v počítači nainštalovaný ovládač požadovanej verzie. Ak nie, je potrebné ho nainštalovať. Inštalácia ovládača prebieha v automatickom režime, nie je teda potrebné potvrdzovanie žiadnych volieb.

Upozornenie! Pri inštalácii ovládača HW kľúča nesmie byť kľúč zasunutý v počítači.

 

 Problémy pri inštalácii

Pokiaľ by pri inštalácii nastali nejaké problémy, kliknutím na tlačidlo Uložiť priebeh inštalácie do súboru  C:\alterins.log sa v hlavnom adresári disku C: vytvorí súbor alterins.log, obsahujúci priebeh inštalácie. Tento prosím odošlite mailom na adresu autora ipndata@ipndata.sk.  Uľahčí to identifikáciu problému.

Pre správnu funkciu programu je hneď po inštalácii potrebné urobiť nasledovné nastavenie

Na niektorých počítačoch so 64-bitovým operačným systémom Windows sa vyskytli problémy s nesprávnym umiestnením datových súborov programu Dr.Alter. Aby sa dosiahlo správne umiestnenie dátových súborov programu, je potrebné vykonať nasledovný postup:

 

Dodržte presne každý jeden krok !!!

 

Po inštalácii programu Dr.Alter sa na pracovnej ploche zobrazí ikona Dr.Alter. Kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a z menu vyberte položku Vlastnosti

 

 

V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí vyberte záložku Kompatibilita

 

 

Presne podľa obrázka nastavte nasledovné (vzhľad okna sa môže v závislosti od verzie Windows mierne odlišovať):

- zaškrtnite voľbu Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom

- vyberte systém Windows XP (Service Pack 2)

- zaškrtnite voľbu Spustiť tento program ako správca

- stlačte tlačidlo Použiť a potom OK

 

Ak ste boli pri inštalácii úspešný, môžete zasunúť do počítača USB HW kľúč. Je potrebné chvíľu počkať, kým Windows kľúč zaregistrujú a potom môžete spustiť program Dr.Alter kliknutím na ikonu na ploche, ktorú inštalátor vytvoril.

 

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286