Obsah  
 

Fyzické príznaky - úprava bodov

Body (malé modré štvorčeky), ktoré sú umiestnené na obrázkoch, možno premiestňovať, vymazávať, premenovávať a pridávať nové. Maximálny počet bodov na jednom obrázku je 50.

 

Pred tým, ako začnete s úpravou bodu, musíte zaškrtnúť políčko Úprava bodov  v pravom hornom rohu.

 

 

Vymazanie bodu - nastavte kurzor myši na bod, kliknite pravým tlačítkom a z menu, ktoré sa objaví vyberte položku Vymazať bod. Program sa vás ešte opýta, či skutočne chcete bod vymazať. Po potvrdení bude bod vymazaný.

 

Premenovanie bodu - niekedy je potrebné bod premenovať. Nastavte kurzor myši na bod, kliknite pravým tlačidlom a z menu, ktoré sa objaví vyberte položku Premenovať bod. Zobrazí sa nasledovné okno, kde zadáte nový názov bodu a kliknete na tlačidlo Premenovať. Zároveň sa k novému menu priradia všetky symptómy, ktoré boli priradené k starému menu bodu, to znamená, že ak ste mali k bodu "Nechet" napr. 5 symptómov, automaticky prejdú na nové meno bodu "Nechty".

 

 

Pridanie nového bodu - na mieste, kde chcete umiestniť nový bod a kde sa iný bod nenachádza, kliknite pravým tlačidlom myši. Po kladnej odpovedi na otázku programu, či chcete pridať nový bod sa objaví okno, do ktorého zadáte názov nového bodu a kliknutím na tlačidlo Pridať bod vytvoríte nový bod.

 

 

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286