Obsah  
 

Záloha a obnova dát

Program umožňuje zazálohovať databázu s údajmi do archívu. Súborov s archívom môže byť niekoľko.

 

Záloha dát

Zálohu dát urobíte tak, že myšou kliknete na tlačídlo so symbolom ozubeného kolieska v pravom hornom rohu okna programu. Zobrazí sa menu, z ktorého vyberiete položku Záloha dát.

 

 

 

 

 

Program zobrazí nasledovné dalógové okno. 

 

 

Štandardne sa súbory so zálohou dát vytvárajú v podadresári ZALOHY

Program však umožňuje uložiť kópiu zálohy aj napr. na USB pamäťový kľúč alebo iné prenosné médium, ktoré môžete zároveň využiť pre prenos dát na iný počítač a tam pokračovať v práci. Stačí keď zaškrtnete voľbu Uloženie kópie zálohy dát aj na USB ... a zadáte adresár, do ktorého sa má kópia zálohy dát uložiť. Adresár pre uloženie kópie zálohy môžete vybrať kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami.

 

Kliknutím na tlačidlo Zálohovať  Dr. Alter vytvorí nový súbor, ktorý obsahuje všetky súbory databázy Dr. Alter a okrem toho ešte zálohu nastavení programu, prípadne zálohu fotografií pre IRIS diagnostiku a zálohu priložených dokumentov.

 

Meno súboru so zálohou databázy obsahuje dátum a čas jeho vytvorenia nasledovne:

RRRRMMDD-HHMMSS.ZIP

kde RRRRMMDD je rok, mesiac a deň a HHMMSS je hodina, minúta a sekunda vytvorenia súboru.

 

Program pri zálohovaní vytvára viac súborov zo zálohami pre prípad, ak by ste sa chceli vrátiť k niektorej skoršej zálohe z dôvodu, že ste si napr. omylom niečo vymazali a potom vytvorili zálohu z takejto vymazanej databázy. Počet záloh, ktoré sa budú vytvárať môžete ovplyvniť v konfigurácii programu. Ideálny počet záloh je 5. Najstaršie súbory sú automaticky vymazávané.

 

ODPORÚČANIE: Odporúčame vám aspoň raz za mesiac (lepšie raz za týždeň) napáliť súbor so zálohami na CD, prípadne uložiť na USB pamäťový kľúč, alebo preniesť na iný počítač. V prípade poškodenia disku by sa totiž mohlo stať, že všetky svoje údaje stratíte. Vaše údaje sú to najcennejšie. Program môžete kedykoľvek znovu nainštalovať, ale stratené údaje už späť nezískate.

 

Obnova dát zo zálohy

Keď potrebujete obnoviť údaje zo zálohy (napr. pri preinštalovaní programu na iný počítač, alebo poškodeniu dát vplyvom vírusu),  kliknete na tlačidlo so symbolom ozubeného kolieska v pravom hornom rohu okna programu. Zobrazí sa menu, z ktorého vyberiete položku Obnova zo zálohy.

Program vás upozorní, že aktuálne údaje s ktorými pracujete budú prepísané a stratia sa vám všetky zmeny, ktoré ste vykonali od posledného zálohovania. Ak aj napriek tomu súhlasíte s obnovou zo zálohy, program umožní definovať parametre obnovy.

 

 

Ak chcete urobiť obnovu zo štandardnej zálohy z pevného disku, nechajte zvolenú prvú voľbu (vyhovuje vo väčšine prípadov). Pokiaľ prenášate dáta z iného počítača, alebo máte zálohu dát na inom médiu, zvoľte druhú položku a zadajte adresár napr. na USB pamäťovom kľúči. Program ponúkne obnovu z najnovšieho archívu, môžete si vybrať aj staršiu zálohu.

Kliknutím na Obnoviť spustíte obnovu zo zálohy.

 

UPOZORNENIE: Pri obnove zo zálohy si prosím uvedomte, že v záložnom súbore sú tie údaje, ktoré ste uložili do programu pred zálohou dát, teda pred vytvorením záložného súboru. Ak vykonáte obnovu dát zo zálohy, prídete o (nenávratne sa stratia)  všetky zmeny, ktoré ste v programe urobili (všetky záznamy z konzultácií,...) po vytvorení záložného súboru. 

Príklad: v pondelok ste vytvorili zálohu dát, v utorok ste mali 10 klientov a s programom ste pracovali. Ak sa v stredu ráno rozhodnete pre obnovu dát zo zálohy zo záložného súboru, ktorý ste vytvorili v pondelok, údaje z utorka o všetkých 10 návštevách budú nenávratne stratené !!!

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286