Obsah  
 

Nastavenie programu - konfigurácia

Program umožňuje nastavenie niektorých základných parametrov. Pokiaľ prax ukáže potrebu užívateľského nastavenia viacerých parametrov, doplníme to.

 

Nastavenie programu urobíte tak, že myšou kliknete na okrúhle tlačidlo tretie zprava v pravom hornom rohu okna programu (symbol - ozubené koliesko). Zobrazí sa menu, z ktorého vyberiete položku Nastavenie programu.

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazí sa konfiguračné okno programu:

 

 

Jednotlivé položky majú nasledovný význam:

Maximálny počet uchovávaných riešení - keď na záver konzultácie vytvoríte pre klienta odporúčané riešenie, program ho uloží pre budúcnosť, aby ste mohli pri ďalšej návšteve zistiť, čo ste klientovi odporučili. Počet konzultácií, z ktorých sa bude uchovávať odporúčané riešenie je určený týmto parametrom. 

Maximálny počet záloh - určuje počet archívnych súborov so zálohami v podadresári ZALOHY. Optimálna hodnota je 5.

Veľkosť písma editovacieho okna - určuje veľkosť písma v okne, ktoré sa objaví po dvojkliku myšou na editovacom poli.

 

FOTO modul:

Používať FOTO modul - umožní evidovanie fotodokumentácie pre jednotlivé konzultácie

Poznámka: Využívaním FOTO modulu sa zvýšia nároky na voľné miesto na disku a rovnako sa zväčší aj veľkosť súborov so zálohami.

 

Slovenské alebo české prostredie

Nastavením českého prostredia programu sa program prispôsobí českým názvom orgánov aby všetky analýzy prebiehali korektne. Toto nastavenie odporúčame len pre používateľov z Českej republiky, krorí si urobili čiastočný preklad do češtiny (postup prekladu)

 

Povolenie/zakázanie ostatných programových modulov:

Od verzie 2 programu, v ktorej sú moduly Čakry a Kyvadlo je možné v nastavení programu používanie týchto modulov zakázať. 

Po zrušení zaškrtnutia voľby Používať modul čakry sa v ľavom panely tlačidiel stane tlačidlo Čakry šedé a tým neprístupné. Okrem toho sa v riešení nevyskytnú symptómy pre jednotlivé čakry.

Po zrušení zaškrtnutia voľby Používať modul kyvadlo sa v ľavom panely tlačidiel stane tlačidlo Kyvadlo šedé a tým neprístupné.  

V pravej časti je nastavenie filtra pre zobrazovanie odporúčaných preparátov pre jednotlivé diagnózy a symptómy. Pozrite si popis nastavenia.

 

V dolnej časti sú údaje o používateľovi programu - terapeutovi. Tieto údaje sa  vytlačia na spodnú časť každého tlačového výstupu z programu. Môžete si tam uviesť meno, adresu, telefón, mail,...  Dĺžka reťazca je obmedzená tak, aby sa údaje pri tlači zobrazili všetky. Nezabudnite nastaviť pohlavie, aby program správne vypísal slovo Vytlačil / Vytlačila.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286