Obsah  
 

Preklad do češtiny

Pre českých používateľov programu táto funkcia zabezpečí čiastočný preklad do čestiny. 

Okno pre preklad otvoríte kliknutím na okrúhle tlačidlo s ozubeným kolieskom v pravom hornom rohu a následným vybratím položky menu Preklad do češtiny

 

 

Preložené sú názvy orgánov a to tak v zozname orgánov, ako aj v príčinách symptómov a diagnóz, ale aj v už zaevidovaných konzultáciách. Preložené sú aj názvy meridiánov. Zoznam liečivých byliniek, korení a potravín bude v prvom stĺpci zobrazovať český názov a v poliach Fytoterapia budú nahradené slovenské názvy českými.

Nastavením českého prostredia programu sa program prispôsobí českým názvom orgánov aby všetky analýzy prebiehali korektne.

 

 

Preklad spustíte kliknutím na tlačidlo Preložiť. Pred prekladom sa vytvorí záloha dát, ku ktorej sa môžete prípadne vrátiť. Preklad neprerušujte, môže trvať v závislosti na výkone počítača aj niekoľko minút. Po ukončení prekladu sa program opýta, či chcete nastaviť české prostredie programu. Odporúča sa nastaviť ho, nakoľko inak nebudú správne fungovať analýzy. 

Nastavenie českého/slovenského prostredia je signalizované v čísle verzie v ľavej hornej časti programu.

 

 

V treťom kroku tvorby odporúčaného riešenia v českom prostredí pribudne voľba Zobrazovať aj slovenský názov orgánu, ktorá zabezpečí, že v odporúčanom riešení bude za českým názvom orgánu uvedený aj názov slovenský, čo uľahčí orientáciu v odporúčanom riešení, nakoľko texty zostávajú v slovenčine.

 

Funkcia prekladu umožňuje aj spätný preklad z češtiny do slovenčiny.

 

 

 

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286