Obsah  
 

Základné informácie o programe

- program je určený pre operačný systém Windows 9x,NT4,2000,XP,Vista, W7

- obsahuje adresár klientov s potrebnými údajmi, s možnosťou pripomenutia blížiacich sa menín alebo narodenín klienta

- diár pre evidenciu termínov návštev klientov a celkový časový manažment

- eviduje históriu všetkých návštev klientov, zistené problémy a odporúčanú terapiu vrátane evidencie užívaných preparátov

- umožňuje vytlačiť zdravotný záznam (dátum návštevy, nález, riešené a neriešené symptómy, užívané preparáty)

- obsahuje cca 2400 fyzických príznakov, pomocou ktorých je možné odhaliť pravú príčinu ochorenia na úrovni disfunkcie orgánu/tkaniva. Príznaky sú rozdelené prehľadne do niekoľkých skupín - celá postava, reflexné zóny tela, tvár, RZ tváre, znamienka na tvári, jazyk, RZ ucha, vlasy a zóny ich vypadávania, zuby, nechty a ich tvary,  ruky, RZ rúk, nohy, RZ chodidiel, chrbtica a rozvod životnej energie, gestá, krvné skupiny, konštitučné typy podľa TČM a podľa 5 elementov, Body Mass Index, laboratórne vyšetrenie, vyšetrenie moču PHAN prúžkami, .... Jednotlivé príznaky sa vkladajú do záznamu z konzultácie jednoduchým kliknutím myši - tento spôsob je veľmi rýchly, nezdržuje terapeuta. K príznakom je uvedená fyzická príčina, duchovná príčina, odporúčaná zmena stravy, fytoterapia, reflexná terapia a odporúčané preparáty.

 

 

- zahŕňa cca 180 najbežnejších diagnóz. Pre každú diagnózu je uvedená fyzická príčina, duchovná príčina, odporúčaná zmena stravy, fytoterapia, reflexná terapia a odporúčané preparáty, obrázok a symptómy, využívané v analýze diagnóz, v ktorej sa program snaží zistiť, o akú diagnózu by mohlo u pacienta ísť

- rovnako obsahuje cca 100 psychických príznakov s rovnakými údajmi ako diagnózy. Program tiež ako ďalšie psychické príznaky eviduje emócie podľa Bachových a Moravských kvetov

- v zozname orgánov a tkanív je cca 230 položiek. Orgány obsahujú popis funkcie - anatómiu, duchovnú oblasť, prospešnú a škodlivú stravu, fytoterapiu, reflexnú terapiu a preparáty pre detoxikáciu, posilnenie funkcie,...

- zoznam liečivých bylín obsahuje cca 240 rastlín s popisom liečivých účinkov a postupom prípravy. V odporúčanej fytoterapii pre diagnózy a príznaky možno bylinu označiť ako nevhodnú alebo zakázanú, čo sa potom prejaví v záverečnom odporúčacom protokole textom „ZAKÁZANÁ“ alebo „NEVHODNÁ“. To má výhodu v tom, že ak pre jednu diagnózu je bylina v čajovej zmesi odporúčaná a pre druhú (napr. vysoký tlak,..) nevhodná, alebo zakázaná, program na to upozorní vyššie spomenutými výpismi. Názvy bylín sú uvedené okrem slovenského jazyka aj v českom a  latinskom

- zoznam korení obsahuje cca 50 korení s popisom, liečivými účinkami na telo a na dušu, spôsobom prípravy a energetickým pôsobením. Odporúčané korenia sú uvádzané v poli fytoterapia pri diagnózach, symptómoch a orgánoch

- zoznam reflexných bodov obsahuje cca 60 reflexných bodov a plôšok s obrázkom a popisom, ako daný bod masírovať. K záverečnému protokolu je možné vytlačiť zoznam reflexných bodov, ktorých masáž je odporúčaná - obrázok s popisom.

- zoznam drahých kameňov používaných pre petroterapiu s ich vlastnosťami, liečivými účinkami tak pre telo ako aj dušu, ako aj odporúčaniami pre čistenie. Petroterapia je jednou z metód terapie, podporovaných programom

- zoznam farieb používaných pre kolorterapiu - liečenie farbami. Ku každej farbe je rovnako uvedený popis, jej vplyv na psychiku ako aj liečivé účinky na telo,  kladné a záporné vlastnosti,...

- zoznam vitamínov a minerálov - program obsahuje zoznam vitamínov a minerálov s popisom príznakov nedostatku a nadbytku. Ku každému minerálu a vitamínu sú uvedené aj jeho prírodné zdroje a odporúčané denné dávky. V zozname minerálov sú aj ťažké kovy s popisom ich účinkov na telo

- zoznam preparátov zahŕňa cca 700 preparátov od rôznych výrobcov, rozdelených do preparátových rád (typov preparátov od jedného výrobcu). Ku každému preparátu je/môže byť uvedený popis a zloženie, účinky a dávkovanie pre dospelého a pre dieťa. V záverečnom odporúčaní sa vytvára akoby „recept“ (zoznam preparátov), v ktorom sa nachádzajú všetky odporúčané preparáty. Zo zoznamu možno preparáty mazať, pridávať ďalšie, prípadne upravovať dávkovanie.

- zoznam mikrobiológie, ktorý je základom pre analýzu signalizujúcu možnú nákazu/infekciu mikroorganizmom. Momentálne sú v programe vložené parazity a niekoľko vírusov

- zoznam pre moxu a obrazy problémov podľa TČM - ku každému obrazu problému sú definované účinné body zdravia (akupunktúrne body). Program dokáže analýzou vybrať najvhodnejšie body na moxovanie, upozorní, ktoré body je zakázané moxovať a vedie terapeuta celým procesom terapie moxovaním

- zoznam pre elektropunktúru - pre jednotlivé diagnózy a symptómy sú definované dvojice akupunktúrnych bodou, ktorých stimulácia prístrojom pre elektropunktúru má priaznivé účinky 

- program pomáha terapeutovi aj pri anamnéze. Dobre urobená anamnéza je polovica správnej diagnózy. V programe je zoznam otázok (používateľ ich môže modifikovať), ktoré terapeutovi umožnia nezabudnúť na žiadnu dôležitú oblasť, prípadne možnú príčinu ochorenia a to aj psychickú. Otázky sú buď typu odpoveď alebo typu áno/nie. Možno špecifikovať, či sa má daná otázka objavovať len pre ženy, len pre mužov, prípadne pre oboch. Ďalej je možné určiť zobrazenie otázky podľa veku (dospelý/dieťa). Jednoduchým klikaním myši, prípadne dopísaním odpovede sa vytvára pekne štruktúrovaná anamnéza.

- pentagram je pre celostnú medicínu základom vzťahov medzi orgánmi a tkanivami. Program prehľadne zobrazuje vzťahy medzi základnými (materskými) orgánmi a k nim prislúchajúcimi orgánmi. Vyhľadanie príslušnosti orgánu/tkaniva k materskému orgánu je veľmi jednoduché. Táto príslušnosť je zobrazovaná aj v zozname orgánov. Pre každý materský orgán v pentagrame zobrazuje program prislúchajúci prvok, emócie, zmysly, chute, farbu a obdobie.

- orgánové hodiny predstavujú vyjadrenie maximálnej aktivity toho-ktorého orgánu počas dňa. Na základe rôznych prejavov, objavujúcich sa vždy v tom istom čase, možno určiť disfunkciu príslušného orgánu.

- meridiány (energetické dráhy orgánov) program zobrazuje v troch pohľadoch - spredu, zozadu a zboku. Jednotlivé pohľady možno pomocou lupy zväčšovať/zmenšovať. Podľa prejavov na jednotlivých meridiánoch možno určiť disfunkciu orgánu. Program zobrazuje aj akupunktúrne body s ich určením a polohou na tele.

- čakry - popis jednotlivých čakier s príznakmi energetickej disharmónie, spôsoby harmonizácie. Program urobí aj analýzu disharmónie jednotlivých čakier na základe príslušnosti jednotlivých orgánov k čakrám.

- EAV meranie - je v programe riešené formou programových modulov. Užívateľ si pri kúpe programu môže určiť, aký modul bude používať. V súčasnosti je k dispozícii modul pre prístroj Salvia s testovacími ampulami a prístroj SUPERTRONIC, alebo jemu podobné prístroje. Program neumožňuje prepojenie s týmito prístrojmi, len evidenciu a spracovanie nameraných hodnôt. Pokiaľ terapeut používa na diagnostiku prístroj SALVIA a program EAM pre Windows, program Dr.Alter umožňuje veľmi jednoduchý import nameraných záťaží z programu EAM.

- IRIS diagnostika - prepracovaný nástroj na diagnostiku zdravotného stavu z očnej dúhovky. Široké možnosti skúmania dúhovky, viac diagnostických máp od popredných svetových IRIS diagnostikov, mapy aplikovateľné priamo na dúhovku, databáza cca 300 IRIS symptómov pre uľahčenie práce začínajúcim IRIS diagnostikom, prepracovaný editor IRIS diagnostických máp

- evidencia užívaných preparátov a odporúčaných riešení - program eviduje všetky užívané preparáty ako aj kompletné protokoly z každej konzultácie

- kyvadlo - silný aparát pre podporu merania kyvadlom, tvorbu vlastných meracích tabuliek,...

- numerológia - numerologický rozbor dátumu narodenia a mena. Rôzne možnosti určenia, čo má rozbor obsahovať, charakteristika krstného mena

- znamenia zverokruhu - určenie znamenia pre klienta a na základe toho preddispozície k zdravotným problémom, vzťahom, základným potrebám,...

- analýzy - program disponuje 8 diagnostickými analýzami, ktoré terapeutovi pomôžu odhaliť prvotnú príčinu ochorenia, ako aj 8 terapeutickými analýzami, ktoré pomôžu vybrať tú najúčinnejšiu terapiu

- záverečný protokol je kompletné odporúčanie pre terapiu. Môže ale nemusí obsahovať nasledovné informácie: fyzickú príčinu, duchovnú príčinu, fytoterapiu, odporúčania k strave, reflexnú terapiu, petroterapiu, kolorterapiu, gemmoterapiu, detoxikáciu a odporúčané preparáty s dávkovaním. Zobrazenie každej z týchto položiek možno zakázať/povoliť.

- zdroje informácií - všetky informácie, ktoré sa v programe vyskytujú, boli získané z literatúry a seminárov českých, slovenských a svetových osobností, pôsobiacich v oblasti alternatívnej medicíny (Jonáš, Janča, Zentrich, Lazarev, Tepperwein,...). Ako zdroj slúžili aj odborné časopisy (Regena, Regenerace, Vitalita, Meduňka) a internetové portály zaoberajúce sa alternatívnou medicínou. Zoznam je v programe uvedený.

- bezpečnosť dát - všetky informácie o klientoch sú uložené v šifrovaných databázach a sú prístupné len z programu Dr. Alter. Ten pre svoj beh potrebuje USB alebo paralelný hardvérový kľúč. USB kľúč možno nosiť ako prívesok na kľúčoch. Jeho vytiahnutím z počítača sa k dátam nikto nedostane.

- obsluha programu - je prehľadná a jednoduchá. Pri návrhu sme sa vyhýbali neprehľadným voľbám v niekoľkoúrovňovom menu. Na obrazovke sú viditeľné vždy všetky základné ovládacie prvky. Zvládnutie práce s programom by nemalo byť problémom ani pre počítačového začiatočníka.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286