Obsah  
 

Filozofia programu a štruktúra informácií

Program Dr.Alter vychádza z filozofie, že každé ochorenie má jednak svoju duchovnú (duševnú, psychickú) príčinu a jednak príčinu fyzickú (táto môže byť spôsobená duchovnou príčinou), ktorá predstavuje disfunkciu alebo toxické zaťaženie orgánu alebo tkaniva. Týmto je daná aj štruktúra informácií, uložených v programe.

Na najvyššej úrovni v štruktúre je zoznam orgánov/tkanív. K orgánu je priradený popis jeho funkcie, duchovná oblasť ovplyvňujúca orgán, fytoterapia, vhodná a nevhodná strava, reflexná terapia a preparáty určené pre tento orgán.

Na strednej úrovni je zoznam diagnóz, zoznam psychických príznakov a zoznam fyzických príznakov. Ku každej diagnóze/príznaku je priradená pravdepodobná príčina s určením orgánu/tkaniva, ktorý je príčinou ochorenia/príznaku, a v ďalšom rovnako ako pri zozname orgánov duchovná príčina, fytoterapia, vhodná a nevhodná strava, reflexná terapia a preparáty riešiace túto konkrétnu diagnózu/príznak.

Na najnižšej úrovni sú potom pomocné zoznamy - liečivé rastliny, korenia, minerály a vitamíny, reflexné body, farby, drahé kamene, preparáty, mikroorganizmy, potraviny, ....

Štruktúru dát vystihuje nasledovný obrázok:

 

Program vám teda pomáha zostaviť záznam z konzultácie, ktorý obsahuje zoznam diagnóz, psychických príznakov a fyzických príznakov, ktorými pacient trpí. Z tohoto zoznamu potom program pomocou diagnostických analýz pomôže terapeutovi nájsť príčinu zdravotných problémov a pomocou terapeutických analýz nájsť najvhodnejšiu terapiu. (bližší popis viď "Práca s programom" a "Analýzy")

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286