Obsah  
 

Adresár klientov

Program udržuje zoznam klientov so základnými údajmi o nich. Po spustení programu Dr. Alter sa zobrazí zoznam klientov a skôr než budete môcť s programom pracovať musíte vybrať niektorého z existujúcich klientov alebo vložiť nového.  

Po vybratí klienta zo zoznamu buď dvojklikom myšou na mene alebo zvýraznením klienta a kliknutím na tlačítko Vybrať, prípadne stlačením Enter sa v hornej časti okna v paneli klienta zobrazia základné informácie - meno, dátum narodenia, rodné číslo a počet návštev.

Ak si potrebujete zobraziť kontaktné údaje o práve vybranom pacientovi, stačí keď nastavíte kurzor myši na jeho meno. Zobrazí sa žlté okno so všetkými kontaktnými údajmi. 

Kliknutím na meno sa otvorí editačné okno, v ktorom môžete doplniť alebo zmeniť údaje pacienta.

Pokiaľ k vám prišiel klient prvý krát, vložíte jeho meno a údaje o ňom kliknutím na tlačítko Nový alebo stlačením klávesy Ins. Zobrazí sa okno pre vloženie údajov.

Od verzie 4 je v ľavej dolnej časti zoznam termínov naplánovaných návštev toho ktorého klienta, inak povedané na ktorý termín je k vám objednaný. Dvojklikom ľavým tlačidlom myši na konkrétny termín môžete termín upraviť, prípadne vymazať. Viac informácií nájdete na stránke k pridávaniu udalostí do diáru. Tlačidlom Diár otvoríte okno  diáru pre plánovanie návštev.

Vedľa tlačidla Diár je tlačidlo Sviatky, pomocou ktorého môžete zobraziť termíny najbližších menín alebo narodenín vašich klientov. Viac informácií ...

Zoznam klientov si môžete usporiadať podľa priezviska, mena, dátumu narodenia, adresy, mesta, ..., proste podľa ktoréhokoľvek stĺpca zoznamu. Ak chcete napr. zoznam klientov usporiadať podľa mesta, kliknite ľavým tlačidlom myši na text Mesto. Text zhrubne, čo signalizuje abecedné usporiadanie podľa mesta.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286