Obsah  
 

Diár

Od verzie 4 program umožňuje prehľadnú evidenciu naplánovaných termínov návštev, teda termínov, na ktoré je klient ku vám objednaný. Táto funkcia zabezpečuje celkový časový menežment, nielen čo sa týka termínov návštev, ale aj iných všeobecných udalostí, na ktoré by ste nemali zabudnúť.

 

Diár otvoríte buď kliknutím na okrúhle tlačidlo štvrté zprava v pravom hornom rohu okna programu, alebo na tlačidlo Diár v okne adresára.

 

 

Na obrázku je zobrazený týždňový kalendár s dňami v týždni a dátumami v hornej časti a časom od 6:00 do 22:00 v ľavej časti. Naplánované udalosti sú umiestnené presne podľa času začiatku a trvania udalosti.

 

Pre pohyb po kalendári a nastavenie intervalu zobrazenia môžete využiť ovládacie prvky v ľavej dolnej časti okna.

Mesačný kalendár - je zobrazený vľavo dole. Kliknutím na konkrétne číslo dňa sa automaticky zobrazenie presunie na tento dátum. Kliknutím na názov mesiaca sa zobrazí menu pre výber jedného z 12 mesiacov. Kliknutím na rok ho prepnete do editovacieho módu a pomocou kláves so šípkou hore alebo dolu nastavíte požadovaný rok. Dnešný dátum zvolíte kedykoľvek kliknutím na text Dnes

 

Tlačidlá < a > slúžia na pohyb po kalendári v závislosti na tom, či je zvolený interval zobrazenia týždeň alebo mesiac. Kliknutím na > sa zobrazí nasledujúci týždeň/mesiac, kliknutím na < sa zobrazí predchádzajúci týždeň/mesiac.

 

Voľba týždeň/mesiac nastavuje interval zobrazenia kalendára. Obrázok nižšie ukazuje zobrazenie v intervale mesiac. Ako je možné vidieť, program zvýrazňuje nielen víkendy, ale aj sviatky.

 

 

Voľba kalendár/tabuľka nastavuje spôsob zobrazenia naplánovaných udalostí.

 

Vytlačiť - kliknutím na toto tlačidlo vytlačíte zoznam všetkých naplánovaných udalostí v intervale nastavených dátumov od - do.

 

Poslať mailom pripomenutie návštevy - program umožňuje informačným mailom pripomenúť objednaným klientom ich termín návštevy. Podrobne je postup popísaný na stránke pre odosielanie pripomenutí. Dátumy od a do definujú interval naplánovaných návštev, pre  ktoré sa pošle mail.

 

Vymazať všetky udalosti až do dátumu - umožní vymazať všetky staré udalosti, ktoré majú dátum konania starší alebo rovný ako je uvedené vo voľbe pod tlačidlom. Dátum nemožno nastaviť na neskôr, ako je aktuálny dátum počítača.

 

Nastavenie farieb - všetky zobrazované farby kalendára si môžete nastaviť podľa vlastných predstáv. Tlačidlo Pôvodné farby slúži na nastavenie východzích farieb. Ak zmeníte farbu pre udalosti (udalosť návšteva, udalosť všeobecná) neznamená to, že sa už naplánované udalosti prekreslia v novo vybranej farbe. Tieto zmeny sa prejavia až pri vkladaní novej udalosti, kde vami vybraná farba bude ako predvolená pre daný typ udalosti. Program umožňuje nastaviť jedinečnú farbu pre každú naplánovanú udalosť. (viac informácií na stránke pre pridanie udalosti)

 

Pridanie novej udalosti - novú udalosť pridáte kliknutím myšou na miesto v kalendári, zodpovedajúce dátumu a času začiatku novovkladanej udalosti. Ak napríklad chcete zaevidovať dátum návštevy na 7.1.2008 o 8:00 hod, kliknete na kalendár v mieste označenom červeným krížikom.

 

 

Následne sa zobrazí okno pre nastavenie požadovaných parametrov vkladanej udalosti. Postup ...

 

Úprava údajov existujúcej udalosti - pokiaľ kliknete v kalendári na zobrazenú udalosť, môžete jej údaje meniť v rovnakom dialógovom okne, ako pri vložení novej udalosti.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286