Obsah  
 

Diár - pridanie / úprava udalosti

Po kliknutí myšou na miesto v kalendári, zodpovedajúce dátumu a času začiatku udalosti sa zobrazí nasledovné okno. Pokiaľ kliknete v kalendári na zobrazenú udalosť, môžete je údaje meniť.

 

 

 

Dátum a čas začiatku sa nastavia podľa miesta kliknutia, pričom čas sa nastavuje s 15 minútovou presnosťou. Môžete ich samozrejme meniť.

 

Čas trvania je nastavený na 2 hodiny. Zmeníte ho jednoducho výberom z predvolených hodnôt. Ak by predvolené hodnoty nevyhovovali, nastavte manuálne čas konca udalosti.

 

Typ udalosti - udalosť môže byť typu návšteva klienta, alebo všeobecná udalosť. Všeobecnú udalosť využijete na zaevidovanie ľubovolných aktivít.

 

Údaje o klientovi - pokiaľ ide o typ udalosti návšteva klienta, sú zobrazené polia pre meno, priezvisko a ID klienta. Tieto polia sa nedajú priamo vypĺňať, klienta musíte vybrať z adresára kliknutím na tlačidlo Vybrať klienta z adresára.

 

Poznámka - do tohoto poľa si môžete vložiť akýkoľvek text, upresňujúci naplánovanú udalosť.

 

Farba pozadia udalosti a farba písma - pre udalosti sú preddefinované farby podľa typu, pre každú jednotlivú udalosť si však môžete zvoliť ľubovoľnú farbu pozadia a písma.

 

Zapísať - kliknutím na tlačidlo Zapísať uložíte udalosť.

 

V prípade editácie môže vyzerať okno nasledovne:

 

 

Pokiaľ už bola udalosť pripomenutá prostredníctvom emailovej správy (viac na stránke manuálu o posielaní e-mailových pripomenutí), pod polom Poznámka je zobrazený panel s dátumom a časom odoslania e-mailovej pripomienky termínu.

 

Pomocou tlačidla Vymazať udalosť môžete udalosť vymazať.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286