Obsah  
 

Adresár - pridanie, úprava záznamu

Pridávanie nových klientov, prípadne úpravu údajov o už zaevidovaných klientoch robíme pomocou nižšie zobrazeného okna.

Dôležitým údajom je rodné číslo / číslo klienta, na ktoré sú viazané všetky záznamy, týkajúce sa daného klienta. Bez jeho zadania a zadania dátumu narodenia vám program neumožní vložiť nového klienta. Čas narodenia sa využíva v lunárnom kalendári.

Pri zmene údajov o klientovi nie je možné rodné číslo / číslo klienta meniť.

Pokiaľ by ste mali problém so zákonom na ochranu osobných údajov, môžete používať postupné číslovanie klientov. Kliknutím na modré tlačidlo s tromi bodkami vedľa pola Rodné číslo / číslo klienta sa zobrazí nasledovné okno.

Program zobrazí všetky použité rodné čísla/ čísla klienta a  automaticky ponúkne nasledujúce číslo klienta. Číslo nového klienta si môžete zmeniť.

Do poľa poznámky si môžete zadať akúkoľvek poznámku a text ľubovoľne farebne zvýrazniť.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286