Obsah  
 

Pripomenutie narodenín/menín klientov

Pre stálych klientov je príjemné keď dostanú od terapeuta prianie k sviatku. Program umožní vyhľadanie sviatkov počas x nasledujúcich dní.

 

V okne adresára kliknite na tlačidlo Sviatky, umiestnené vľavo dole. Zobrazí sa nasledovné okno.

 

 

Voľba Nasledujúcich X dní majú sviatok  slúži na nastavenie počtu dní od aktuálneho dátumu, do ktorých ak spadá klientov sviatok, tak ho program zobrazí. Keď počet dní zmeníte, objaví sa tlačidlo Znovu vyhľadať. Kliknutím naň sa zoznam aktualizuje.

 

Zaškrtnutím voľby  Zisťovať sviatky automaticky pri prvom spustení počas dňa sa vyhľadanie sviatkov spustí automaticky vždy po prvom štarte programu v ten ktorý deň.

 

Poslať mail - ak máte v adresári ku klientovi zadanú e-mailovú adresu, kliknutím na tlačidlo Poslať mail  sa otvorí okno predvoleného mailového klienta pre napísanie nového mailu.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286