Obsah  
 

Práca s programom Dr.Alter

Program Dr. Alter je vytvorený tak, aby terapeutovi, ktorý s ním pracuje, nijako nevnucoval konkrétny postup práce. Je možné ľubovoľne preskakovať z jedného kroku na druhý, vracať sa späť, vymazávať už vložené symptómy/diagnózy, ...

V tomto materiály uvádzame jeden z možných postupov konzultácie a vyšetrenia klienta:

- zoznámenie sa s priebehom liečby - pokiaľ sa jedná o opakovanú návštevu, terapeut má k dispozícii zoznam predchádzajúcich konzultácií so zistenými symptómami, zoznam užívaných preparátov, zdravotný záznam, odporúčané riešenia, anamnézu, fotodokumentáciu, ...

- čo klienta trápi - základné informácie o problémoch klienta, jeho zdravotnom stave, účinnosti predchádzajúcej liečby

- anamnéza - (robí sa zvyčajne pri prvej návšteve) s využitím pomocných otázok terapeut vytvorí štruktúrovanú anamnézu klienta. Text je možné ľubovoľne farebne zvýrazňovať, prípadne meniť druh a veľkosť písma. Pri ďalších návštevách je možné text dopĺňať

- všeobecné vyšetrenie - zistenie základných údajov ako je výška, váha, krvný tlak, pulz a rôznych ďalších parametrov, definovaných používateľom programu, prípadne ich porovnanie s predchádzajúcimi návštevami

- diagnózy - pokiaľ má klient zistenú konkrétnu diagnózu, prípadne terapeut je lekár, možno ju vložiť (v celostnej medicíne sa skôr pracuje s pojmami disfunkcia alebo toxické zaťaženie orgánu/tkaniva, ale program umožňuje aj prácu s diagnózami). Zaevidovaním diagnózy sa pri analýzach zohľadní rovnako ako fyzické a psychické príznaky.

- fyzické príznaky - terapeut postupne pozorovaním a rozhovorom s klientom pomocou programu zisťuje príznaky na celom tele (bolesť lakťa, výrastok na nohe, znamienka,...), na tvári (vrásky, zmeny na pokožke, oči, vlasy,...), na rukách a nechtoch (opuch kĺbov na prstoch, kvalita a deformácie nechtov, reflexné zóny rúk, ....), na zuboch (kazivosť konkrétnych zubov, problémy s ďasnami,...), na ušiach (zmeny na pokožke,..), na chrbtici (lokalizácia problémov,...), reflexné zóny na temene hlavy (zmeny na pokožke, vypadávanie vlasov,...) a gestá, ktorými je klient charakteristický, vyšetrenie moču pomocou lakmusových papierikov, ... . Zber príznakov je veľmi rýchly, pozostáva len z klikania myšou.

- psychické príznaky - podobne ako pri fyzických príznakoch klikaním myšou vkladá terapeut do aktuálnej konzultácie jednotlivé psychické príznaky (depresia, agresivita, smútok, strach, nerozhodnosť, samomluva, rôzne sny, strach, úzkosť, žiarlivosť,......, cca 100 možností)

Pri vkladaní diagnóz, fyzických a psychických príznakov je možné pri podozrení na postihnutie istého orgánu využiť filter zobrazenia, čím terapeut dosiahne zobrazenie len tých príznakov/diagnóz, ktoré priamo súvisia s daným orgánom. Ak má napríklad podozrenie na štítnu žľazu, aktivuje filter a cielene zisťuje konkrétne príznaky súvisiace so štítnou žľazou.

- meridiány - program  terapeutovi zobrazí energetické dráhy jednotlivých orgánov a on môže prejavy na jednotlivých meridiánoch (zmeny na pokožke - ekzém, znamienka, ...) evidovať

- orgánové hodiny - terapeut sa pýta pacienta, či sa niektoré z problémov opakujú pravidelne v istú hodinu (zobúdzanie sa vždy o druhej nad ránom, bolesť lakťa o polnoci, bolesť kolien večer,...). Klinutím myšou príznak zaeviduje.

- pentagram - terapeut ešte doplní charakteristické emócie, obľúbenú chuť a farbu, ...

- EAV meranie - pokiaľ je terapeut vybavený EAV prístrojom SALVIA alebo SUPERTRONIK, program eviduje výsledky merania aj s vytestovanými preparátmi. Ak používa prístroj SALVIA a program EAM, Dr.Alter umožní jednoduchý import nameraných záťaží z programu EAM

- kyvadlo - pokiaľ terapeut pracuje s kyvadlom, program ponúka mnoho meracích tabuliek  a namerané hodnoty eviduje s možnosťou ich vyhodnotenia

- IRIS diagnostika - ďalšie informácie o zdravotnom stave môže terapeut získať z diagnostiky oka (dúhovka, zrenica, očné bielko), ktoré často signalizujú zdravotný problém ešte pred jeho vypuknutím

- sumarizácia - krok, kde sa terapeutovi zobrazia všetky zozbierané symptómy, diagnózy, merania a on môže upravovať ich jednotlivé položky (fyzická a duchovná príčina, fytoterapia, strava a reflexná terapia), prípadne vymazávať niektoré symptómy

- riešenie - v priebehu 4 krokov sa terapeut prepracuje k zobrazeniu odporúčaného riešenia - návodu na terapiu. Odporúčané riešenie môže vytvoriť automaticky program, čo však často vedie k obsiahlemu textu aj niekoľko desiatok strán, alebo môže terapeut vytvoriť odporúčané riešenie manuálne.

 

1. v prvom kroku program zobrazí zozbierané príznaky/diagnózy/EAV merania (ďalej len symptómy) roztriedené podľa orgánov. Zároveň je zobrazený graf, ktorý percentuálne vyjadruje „postihnutie“ jednotlivých materských orgánov. Možno zobraziť aj graf, ktorý zobrazuje všetky orgány, ktoré sa vyskytli vo fyzickej príčine symptómov. Nakoľko nie je možné liečiť/detoxikovať naraz celý organizmus, terapeut si zvolí, ktorý/ktoré materské orgány bude riešiť pri tejto návšteve. K tomu mu pomôže 8 diagnostických analýz, ktoré má v tomto kroku prístupné. AK sa terapeut rozhodne vytvoriť odporúčané riešenie manuálne, kroky 2 a 3 môže preskočiť.

2. v druhom kroku sú zobrazené dve tabuľky, v jednej sú riešené a v druhej neriešené symptómy na základe voľby v kroku 1. Terapeut môže ešte individuálne premiestňovať jednotlivé symptómy

3. v tomto kroku terapeut vyberá, ktoré informácie sa v záverečnom protokole objavia - fyzická príčina, duchovná príčina, strava, fytoterapia, reflexná terapia, detoxikácia, gemmoterapia, kolorterapia, petroterapia, poznámky,... Ak zvolí aj odporúčanie preparátov, vyberá preparátové rady, z ktorých sa vyberú preparáty.

4. výsledok tohto kroku je vidieť na dolnom obrázku. V strednom okne je vlastný text odporúčania, kde sú informácie zoradené podľa jednotlivých orgánov. Ku každému orgánu sú uvedené zvolené informácie v kroku 3 a všetky symptómy, signalizujúce problémy s týmto orgánom. Ku každému symptómu sú tiež vypísané zvolené informácie. Text je možné upravovať a farebne zvýrazňovať. „Nadbytočné“ informácie možno vymazať, chýbajúce doplniť. Nakoniec možno odporúčanie vytlačiť buď na papier a odovzdať pacientovi, alebo pomocou programu PDF redirect (súčasť inštalačného CD) do PDF formátu, ktorý potom možno poslať pacientovi mailom. V ľavom dolnom okne je zoznam všetkých odporúčaných preparátov. Terapeut podľa uváženia môže z nich vymazávať, pridávať nové preparáty, meniť dávkovanie. Nakoniec ich môže ako recept vložiť do textu riešenia. Okno v pravej dolnej časti obsahuje zoznam všetkých odporúčaných reflexných bodov, zoznam všetkých liečivých rastlín, ktoré sa vyskytli v odporúčaniach pre fytoterapiu a zoznam odporúčaných vitamínov a minerálov. Všetky zoznamy možno vytlačiť, reflexné body farebne aj z obrázkami a popisom, ako bod masírovať. Terapeut má k dispozícii aj 8 terapeutických analýz, ktorých výsledky možno vkladať do textu odporúčaného riešenia.

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286