Obsah  
 

Analýzy

Program poskytuje 16 analýz zaevidovaných symptómov. Analýzy v programe delíme na:

- diagnostické analýzy - pomôžu terapeutovi zistiť  príčinu zdravotných problémov

- terapeutické analýzy - pomôžu terapeutovi nájsť najúčinnejšie prostriedky pre obnovu zdravia

 

Diagnostické analýzy:

Päť z nich môžeme nazvať "aktívne" analýzy, pretože priamo počas analýzy program umožňuje cielene sa pýtať pacienta na ďalšie symptómy, ktoré charakterizujú tú ktorú nerovnováhu, infekciu, nedostatok alebo nadbytok a hneď ich do konzultácie priamo z okna analýzy zaevidovať.

 

Pentagram - odhalí energetickú nerovnováhu v pentagrame 

Čakry - odhalí disharmoniu jednotlivých čakier

Energetické bloky na chrbtici - zobrazí oblasti chrbtice s energetickými blokmi, brániacimi prúdeniu energie

Zuby - umožní terapeutovi potvrdiť si prípadné podozrenie na zaťaženie orgánu/orgánov prejavmi na zube.

Zaťaženie orgánov - zobrazí % počty zaevidovaných symptómov, signalizujúcich záťaž alebo disfunkciu orgánu

      Aktívne analýzy:   

Mikrobiológia - snaží sa odhaliť prítomnosť mikroorganizmu, ktorý je príčinou zdravotných problémov 

Moxa a obrazy problému podľa TČM - nájde zdravotný problém podľa TČM a najvhodnejšie body na moxovanie

Nerovnováha Jin-Jang - určí najpravdepodobnejší z možných nerovnovážnych stavov

Nedostatok/nadbytok vitamínov a minerálov - zistí nedostatok vitamínov/minerálov ako možnú príčinu problémov

Diagnózy - postupmi diferenciálnej diagnostiky sa snaží zistiť o akú diagnózu u pacienta ide. Program nestanovuje diagnózu, diagnózu môže stanoviť len lekár !

 

Terapeutické analýzy:

Terapeutické analýzy zistia najčastejšie odporúčaný terapeutický prostriedok (bylinku, korenie, potravinu, farbu, drahý kameň, preparát, reflexný bod, minerál a vitamín), čo je ukazovateľom akéhosi "širokosprektrálneho" pôsobenia daného terapeutického prostriedku. Okrem toho, ku každému terapeuitickému prostriedku v analýze zobrazia všetky zaevidované symptómy, pri ktorých pôsobí liečivo.

 

Liečivé bylinky

Korenie

Liečivé potraviny

Preparáty

Reflexné body

Drahé kamene

Priaznivo pôsobiace farby

Minerály a vitamíny

 Poznámka: čím viac sa vám podarí zozbierať symptómov (fyzických aj psychických), diagnóz, IRIS symptómov, alebo laboratórnych vyšetrení, tým budú výsledky analýz objektívnejšie a budete sa môcť o ne oprieť s väčšou istotou. 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286