Obsah  
 

Farby - analýza zaevidovaných symptómov

Analýza vyhodnocuje percentuálne vyjadrenie počtu zaevidovaných symptómov, v ktorých kolorterapii sa farba odporúča, k celkovému počtu zaevidovaných symptómov v konzultácii. Ak je v konzultácii zaevidovaných 100 symptómov a analýza udáva hodnotu pre farbu 20%, znamená to, že 20 zo 100 symptómov zaevidovaných v konzultácii odporúča v kolorterapii túto farbu ako podporujúcu liečbu.

 

 

V spodnej časti okna je v zozname s názvom Symptómy zaevidované v konzultácii, ktoré odporúčajú danú farbu ku každej odporúčanej farbe zobrazený zoznam symptómov a diagnóz, ktoré odporúčajú danú farbu ako podporujúcu liečbu. 

 

Ak je farba v analýze zobrazená červenou farbou, prípadne preškrtnutá, bol zaevidovaný minimálne jeden symptóm/diagnóza, pre ktorý/ú je daná farba nevhodná. Zoznam týchto "farbu vylučujúcich" symptómov je v spodnej časti pod názvom Symptómy, pri ktorých je farba uvedená ako nevhodná. 

 

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť farbu sa v zozname farieb zobrazí vybraná farba.

 

Tlačidlo Vložiť do odporúčania zabezpečí zápis názvov označených farieb do textu odporúčaného riešenia. Nevhodné farby sa napriek označeniu nezapíšu.

 

Tlačidlo Vytlačiť vytlačí zoznam označených farieb s ich popisom, pôsobením na ducha, dušu a telo, zoznamom potravín s vibráciou danej farby, kladnými a zápornými vlastnosťami farby, prislúchajúcimi orgánmi a prípadným varovaním.

 

Farby pre vloženie do odporúčania alebo vytlačenie označíme tak, že stlačíme a držíme klávesu Ctrl a ľavým tlačidlom myši klikneme na názvy tých farieb, ktoré chceme označiť.

 

Táto analýza pomôže terapeutovi vybrať farby, ktoré majú "najširokospektrálnejší účinok", teda pôsobia liečivo na najviac symptómov, ktoré sa u pacienta prejavujú. Zároveň označí tie farby, ktoré by svojím pôsobením mohli niektoré symptómy u pacienta zhoršiť.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286