Obsah  
 

Diagnózy - analýza

Program sa pomocou metód diferenciálnej diagnostiky snaží určiť diagnózu, ktorá by mohla byť u pacienta príčinou zdravotných problémov. Analýza vyhodnocuje zhodu medzi symptómami, ktorými sa prejavuje diagnóza a symptómami zaevidovanými v konzultácii. Ak je zhoda 100%, neznamená to, že pacient má na 100% danú diagnózu, ale že všetky symptómy priradené k diagnóze v programe Dr.Alter sa u pacienta vyskytujú.

 

Upozornenie: Program Dr.Alter nestanovuje diagnózu !!! Diagnózu môže stanoviť len lekár.

 

V zozname diagnóz sú k diagnózam priradené symptómy, ktoré diagnózu charakterizujú. Symptómy sú definované svojim výskytom u človeka s diagnózou (100% - symptóm sa u diagnózy vždy vyskytuje, 1-99% podľa percentuálneho výskytu - ak je 80%, vyskytuje sa u 80 ľudí zo 100, 0% - symptóm sa nikdy nevyskytuje). Na základe tejto informácie pracuje analýza diagnóz. Symptómy s výskytom 100% sa prejavujú u všetkých ľudí s danou diagnózou. Naopak, symptómy s výskytom 0% sa nesmú pri danej diagnóze vyskytnúť. Pokiaľ by sa u pacienta vyskytli, nejde pravdepodobne o danú diagnózu. Symptómy s výskytom 0% sú k diagnóze priradené kvôli difererenciálnej diagnostike, ktorú využíva analýza diagnóz. Napríklad rôzne druhy anémie majú mnohé symptómy spoločné, ale odlišujú sa práve niektorými symptómami s 0% a 100% výskytom.

 

 

Na obrázku vidieť výsledok analýzy. Na prvom mieste je Anémia z nedostatku vitamínu B12. U pacienta sa vyskytuje 13 zo 14 symptómov, ktoré sú v programe k tomuto druhu anémie priradené. Program vypočítal 93% zhodu s danou diagnózou.

V ľavej dolnej časti okna sú dva zoznamy - zoznam symptómov diagnózy zaevidovaných v konzultácii a zoznam symptómov diagnózy ešte v konzultácii nezaevidovaných. Pokiaľ terapeut zistí, že sa u pacienta vyskytujú aj symptómy, ktoré ešte nie sú zaevidované, stačí ich označiť kliknutím myšou a zaevidovať tlačidlom Zaevidovať do konzultácie. Po zaevidovaní symptómu sa v hlavičke zoznamu zobrazí červené tlačidlo Prepočítať. Kliknutím naň sa výsledky analýzy aktualizujú. Prepočítanie môžete robiť po každom vloženom symptóme z analýzy, alebo po vložení niekoľkých symptómov.

Malé tlačidlo s farebným obrázkom v ľavom dolnom rohu okna analýzy umožní zobraziť obrázok k nezaevidovanému symptómu diagnózy, pokiaľ obrázok existuje.

 

Niektoré diagnózy v zozname sú zobrazené červenou farbou a sú preškrtnuté (preškrtnutie závisí od stavu voľby preškrtnúť vylúčené). Sú to "vylúčené" diagnózy - diagnózy, ktoré sú u pacienta nepravdepodobné.

 

 

 

Analýza označí diagnózu ako vylúčenú z dvoch možných dôvodov:

- v konzultácii SÚ zaevidované symptómy, ktoré vylučujú možnosť tejto diagnózy - symptómy s výskytom 0% v zozname symptómov k danej diagnóze

- v konzultácii NIE SÚ zaevidované symptómy, ktoré sa pri danej diagnóze musia vyskytovať - symptómy s výskytom 100% v zozname symptómov k danej diagnóze 

 

Zoznamy týchto dvoch druhov symptómov sú v pravej dolnej časti okna a majú ružové pozadie.

Pokiaľ terapeut zistí, že niektorý z vylučujúcich symptómov bol zaevidovaný do konzultácie omylom, môže ho vymazať tlačidlom Vymazať "vylučujúci" symptóm z konzultácie. Tlačidlom Zaevidovať do konzultácie môže naopak zaevidovať do konzultácie 100% symptóm danej diagnózy, pokiaľ sa u pacienta vyskytuje..

 

Analýza diagnóz patrí do skupiny aktívnych analýz, teda terapeut počas analýzy môže na základe cielenej otázky alebo ďalšieho vyšetrenia zaevidovať do konzultácie ďalšie zistené symptómy, čím sa môžu zmeniť výsledky analýzy.

 

Princíp analýzy je veľmi podobný tomu, ako diagnostikuje tým Dr.Housa v populárnom televíznom seriáli. Napíšu si na tabuľu všetky zistené symptómy (ekvivalent zaevidovania zistených symptómov do konzultácie v programe Dr.Alter) a snažia sa k nim nájsť zodpovedajúcu diagnózu. Keď navrhnú nejakú diagnózu, zisťujú, či sa u pacienta prejavujú všetky symptómy, ktoré sa u danej diagnózy vždy prejavia (symptómy so 100% výskytom pri diagnóze v zozname diagnóz programe Dr.Alter), prípadne či sa u pacienta nevyskytuje symptóm, ktorý sa pri navrhnutej  diagnóze nesmie vyskytovať. Tým možnosť diagnózy potvrdia a urobia prípadne ďalšie upresňujúce vyšetrenia, alebo diagnózu vylúčia.

 

Podľa prvých skúseností, je to veľmi zaujímavý a silný nástroj. Používateľ programu si môže dopĺňať nové diagnózy s ich symptómami a percentami výskytu a tým rozširovať možnosti programu. Samozrejme všetky nami vložené údaje možno meniť.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286