Obsah  
 

Bylinky - analýza zaevidovaných symptómov

Analýza vyhodnocuje percentuálne vyjadrenie počtu zaevidovaných symptómov, v ktorých fytoterapii sa bylinka odporúča, k celkovému počtu zaevidovaných symptómov v konzultácii. Ak je v konzultácii zaevidovaných 100 symptómov a analýza udáva hodnotu pre bylinku 20%, znamená to, že 20 zo 100 symptómov zaevidovaných v konzultácii odporúča vo fytoterapii bylinku ako liečivú.

 

 

V spodnej časti okna je v zozname s názvom Symptómy zaevidované v konzultácii, ktoré vo fytoterapii odporúčajú danú bylinku ku každej odporúčanej bylinke zobrazený zoznam symptómov a diagnóz, ktoré odporúčajú danú bylinku ako liečivú. 

 

Ak je bylinka v analýze zobrazená červenou farbou, prípadne preškrtnutá, bol zaevidovaný minimálne jeden symptóm/diagnóza, pre ktorý/ú je daná bylinka nevhodná alebo zakázaná. Zoznam týchto "bylinku vylučujúcich" symptómov je v spodnej časti pod názvom Symptómy, pri ktorých je bylinka uvedená ako nevhodná alebo zakázaná. 

 

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť bylinku sa v zozname byliniek zobrazí vybraná bylinka.

 

Tlačidlo Vložiť do odporúčania zabezpečí zápis názvov označených byliniek do textu odporúčaného riešenia. Nevhodné alebo zakázané byliny sa napriek označeniu nezapíšu.

 

Tlačidlo Vytlačiť vytlačí zoznam označených byliniek s ich popisom, pôsobením na ducha, dušu a telo a spôsobom prípravy a užívania.

 

Bylinky pre vloženie do odporúčania alebo vytlačenie označíme tak, že stlačíme a držíme klávesu Ctrl a ľavým tlačidlom myši klikneme na názvy tých byliniek, ktoré chceme označiť.

 

Táto analýza pomôže terapeutovi vybrať bylinky, ktoré majú "najširokospektrálnejší účinok", teda pôsobia liečivo na najviac symptómov, ktoré sa u pacienta prejavujú. To však nemusí znamenať, že budú pre pacienta tými najvhodnejšími liečivými bylinkami. Každopádne však stojí za vyskúšanie ich do liečby zaradiť či už samostatne, alebo v bylinkových zmesiach, prípadne odmerať ich účinok pre pacienta či už EAV prístrojom, kineziológiou alebo kyvadlom.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286