Obsah  
 

Korenie - analýza zaevidovaných symptómov

Analýza vyhodnocuje percentuálne vyjadrenie počtu zaevidovaných symptómov, v ktorých fytoterapii sa korenie odporúča, k celkovému počtu zaevidovaných symptómov v konzultácii. Ak je v konzultácii zaevidovaných 100 symptómov a analýza udáva hodnotu pre korenie 20%, znamená to, že 20 zo 100 symptómov zaevidovaných v konzultácii odporúča vo fytoterapii korenie ako liečivé.

 

 

V spodnej časti okna je v zozname s názvom Symptómy zaevidované v konzultácii, ktoré odporúčajú dané korenie ku každému odporúčanému koreniu zobrazený zoznam symptómov a diagnóz, ktoré odporúčajú dané korenie ako liečivé. 

 

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť korenie sa v zozname korení zobrazí vybrané korenie.

 

Tlačidlo Vložiť do odporúčania zabezpečí zápis označených korení do textu odporúčaného riešenia. 

 

Tlačidlo Vytlačiť vytlačí zoznam označených korení s ich popisom, energetickým pôsobením, pôsobením na ducha, dušu a telo a spôsobom prípravy a užívania.

 

Korenia pre vloženie do odporúčania alebo vytlačenie označíme tak, že stlačíme a držíme klávesu Ctrl a ľavým tlačidlom myši klikneme na názvy tých korení, ktoré chceme označiť.

 

Táto analýza pomôže terapeutovi vybrať korenia, ktoré majú "najširokospektrálnejší účinok", teda pôsobia liečivo na najviac symptómov, ktoré sa u pacienta prejavujú. To však nemusí znamenať, že budú pre pacienta tými najvhodnejšími liečivými koreniami. Každopádne však stojí za vyskúšanie ich do liečby zaradiť či už samostatne, alebo v koreninových zmesiach, prípadne odmerať ich účinok pre pacienta či už EAV prístrojom, kineziológiou alebo kyvadlom.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286