Obsah  
 

Potraviny - analýza zaevidovaných symptómov

Analýza vyhodnocuje percentuálne vyjadrenie počtu zaevidovaných symptómov, pri ktorých sa daná potravina odporúča ako liečivá, k celkovému počtu zaevidovaných symptómov v konzultácii. Ak je v konzultácii zaevidovaných 100 symptómov a analýza udáva pre potravinu hodnotu 20%, znamená to, že 20 zo 100 symptómov zaevidovaných v konzultácii odporúča túto potravinu ako liečivú.

 

 

V spodnej časti okna je v zozname s názvom Symptómy / diagnózy zaevidované v konzultácii, pre ktoré je potravina liečivá ku každej odporúčanej potravine zobrazený zoznam symptómov a diagnóz, ktoré odporúčajú danú potravinu ako liečivú. 

 

Ak je potravina v analýze zobrazená červenou farbou, prípadne preškrtnutá (voľba preškrtnúť vylúčené), bol zaevidovaný minimálne jeden symptóm/diagnóza, pre ktorý/ú je daná potravina nevhodná alebo zakázaná. Zoznam týchto "potravinu vylučujúcich" symptómov je v spodnej časti pod názvom Symptómy / diagnózy zaevidované v konzultácii, pre ktoré je potravina nevhodná / zakázaná. 

 

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť potravinu sa v zozname potravín zobrazí vybraná potravina.

 

Tlačidlo Vložiť do odporúčania zabezpečí zápis názvov označených potravín do textu odporúčaného riešenia. 

 

Tlačidlo Vytlačiť vytlačí zoznam označených potravín s ich popisom, účinnými látkami, liečivými účinkami, pôsobením na ducha a dušu, spôsobom prípravy, receptami a upozornením na prípadné nepriaznivé účinky potraviny.

 

Potraviny pre vloženie do odporúčania alebo vytlačenie označíme tak, že stlačíme a držíme klávesu Ctrl a ľavým tlačidlom myši klikneme na názvy tých potravín, ktoré chceme označiť.

 

Táto analýza pomôže terapeutovi odporučiť do stravy tie potraviny, ktoré majú "najširokospektrálnejší účinok", teda pôsobia liečivo na najviac symptómov, ktoré sa u pacienta prejavujú. 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286