Obsah  
 

Preparáty - analýza zaevidovaných symptómov

Analýza vyhodnocuje percentuálne vyjadrenie počtu zaevidovaných symptómov, pri ktorých sa preparát odporúča, k celkovému počtu zaevidovaných symptómov v konzultácii. Ak je v konzultácii zaevidovaných 100 symptómov a analýza udáva pre preparát hodnotu 20%, znamená to, že 20 zo 100 symptómov zaevidovaných v konzultácii odporúča preparát ako účinný.

 

 

V spodnej časti okna je v zozname s názvom Symptómy zaevidované v konzultácii, ktoré odporúčajú daný preparát ku každému odporúčanému preparátu zobrazený zoznam symptómov a diagnóz, pre ktoré je tento preparát účinný. 

 

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť preparát sa v zozname preparátov zobrazí vybraný preparát.

 

Tlačidlo Preparát do predpisu zabezpečí zápis preparátu do zoznamu odporúčaných preparátov, kde mu môžete následne zmeniť dávkovanie a potom "recept" vložiť do odporúčaného riešenia.

 

Tlačidlo Filter preparátov umožní zúžiť analýzu len na vami používané preparátové rady. Pokiaľ ste už filter preparátov nastavili v niektorej inej časti programu, bude sa aplikovať aj na analýzu. To, že je filter aktívny zobrazuje text (filter!) v hlavičke stĺpca preparát.

 

 

Táto analýza pomôže terapeutovi vybrať preparáty, ktoré majú "najširokospektrálnejší účinok", teda pôsobia liečivo na najviac symptómov, ktoré sa u pacienta prejavujú. To však nemusí znamenať, že budú pre pacienta tými najvhodnejšími preparátmi. Každopádne však stojí za vyskúšanie ich do liečby zaradiť, prípadne odmerať ich účinok pre pacienta či už EAV prístrojom, kineziológiou alebo kyvadlom.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286