Obsah  
 

Analýza nerovnováhy Jin a Jang

Model Jin - Jang predstavuje zjednodušene povedané vyváženosť, rovnováhu života, zdravie. Narušenie tejto rovnováhy, teda prebytok, alebo nedostatok Jinu alebo Jangu spôsobuje vznik zdravotných problémov. Program obsahuje 6 základných nerovnovážnych stavov s definíciou ich prejavov, symptómov. Na základe zaevidovaných symptómov sa určí zhoda so symptómami jednotlivých stavov a program vyberie jeden zo stavov, ktorý pravdepodobne vyjadruje aktuálny stav pacienta.

 

 

V ľavej hornej časti je zoznam tých nerovnovážnych stavov, u ktorých sa našla aspoň nejaká zhoda so zaevidovanými symptómami v konzultácii. Ako vidieť z obrázku, program našiel zhodu s tromi stavmi, pričom percento zhody je zobrazené tak číselne, ako aj graficky.

 

Pod zoznamom je názov nerovnovážneho stavu, ktorý sa u pacienta pravdepodobne vyskytuje.

 

V strednej časti nájdete popis nerovnovážneho stavu, stravu, duchovnú oblasť, fytoterapiu a reflexnú terapiu, ktorými ho možno "vyvážiť".

 

Vpravo je grafické znázornenie nerovnovážneho stavu a pod ním jeho symptómy, rozdelené na tie, ktoré sú už zaevidované v konzultácii a tie, ktoré nie sú zaevidované. Ešte nezaevidované symptómy/diagnózy možno "doevidovať" kliknutím na tlačidlo Zaevidovať do konzultácie, ak sa samozrejme u pacienta vyskytujú. 

Ak takto zaevidujete nový symptóm, v titulku zoznamu sa objaví tlačidlo Prepočítať. Kliknutím naň sa spustí celý výpočet analýzy, nakoľko zaevidovanie nového symptómu môže ovplyvniť zobrazené hodnoty.

 

 

 Tlačidlom Zapísať stav do konzultácie sa vybraný stav zaeviduje do konzultácie, odkiaľ potom pri vytváraní odporúčaného riešenia môžete  vložiť odporúčania k strave,...

 

Upraviť zoznam nerovnovážnych stavov môžete kliknutím na tlačidlo Upraviť zoznam stavov. Viac...

Tlačidlo Zaevidovať slúži pre zaevidovanie diagnózy/symptómu do konzultácie. To sa využíva vtedy, keď máte podozrenie na nejaký nerovnovážny stav a zisťujete cielenými otázkami prítomnosť konkrétnych symptómov.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286