Obsah  
 

Analýza nedostatku/nadbytku vitamínov, minerálov a prvkov

Analýza minerálov a vitamínov je tak diagnostická analýza spúšťaná v kroku 1, ktorá umožňuje zistiť ako príčinu zdravotných problémov nedostatok / nadbytok minerálu alebo vitamínu, ako aj terapeutická analýza spúšťaná v kroku 4 odporúčaného riešenia, kde pomáha vybrať minerál alebo vitamín ako terapeutický prostriedok.

 

Táto analýza poskytuje dve kritéria vyhodnocovania. Pri prvom kritériu sa vyhodnocujú tie diagnózy/symptómy zaevidované v konzultácii, ktoré majú v poli Strava odporúčania aspoň k jednému minerálu/vitamínu. Výsledkom analýzy je vyjadrenie početnosti odporúčaní konkrétneho minerálu/vitamínu vo vyhodnocovaných symptómoch, čím je vlastne nepriamo určená miera nedostatku jednotlivých vitamínov/minerálov u pacienta.

 

 

Na obrázku je znázornená analýza vitamínov, zobrazenie analýzy minerálov a prvkov dosiahnete kliknutím na voľbu minerály a prvky v ľavom hornom rohu okna. Analýzu podľa tohto kritéria by sme mohli zaradiť do skupiny terapeutických analýz.

 

Presnejšou analýzou minerálov a vitamínov je analýza podľa symptómov, ktorými sa prejavuje nedostatok/nadbytok toho ktorého vitamínu alebo minerálu. Počas analýzy je možné dopĺňať ďalšie symptómy, ku ktorým sa pacient "priznal" po cielenej otázke. 

 

 

Zelené grafy a k nim prislúchajúce hodnoty vyjadrujú percentuálny nedostatok minerálu/vitamínu, červené nadbytok. Hodnoty sa vypočítavajú tak, že ak je napr. nedostatok chlóru charakterizovaný 5 symptómami/diagnózami a z nich 3 sú zaevidované v konzultácii, percentuálna hodnota nedostatku chlóru bude 60% (3/5=6/10).

Analýzu podľa tohto kritéria by sme mohli zaradiť do skupiny diagnostických analýz. 

 

V pravej časti okna sú v hornom zelenom paneli rozdelené príznaky nedostatku na už zaevidované v konzultácii a na nezaevidované. To isté platí aj o príznakoch nadbytku, ktoré sú rozdelené v červenom paneli. V oboch paneloch sú tlačidlá pre zaevidovanie symptómu nedostatku/nadbytku do konzultácie. Po takomto "doevidovaní" symptómu z analýzy sa v titulku zoznamu objaví tlačidlo Prepočítať, ktoré signalizuje, že kvôli pridanému symptómu/symptómom už zobrazené hodnoty nie sú aktuálne a treba ich prepočítať. Kliknutím na toto tlačidlo sa analýza znovu spustí.

 

 

Zmena medzi dvomi kritériami analýzy sa robí v hornej časti okna voľbami v zelenom paneli.

 

 

Dvojklikom myšou na zozname alebo kliknutím na tlačidlo Zoznam sa otvorí okno so zoznamom minerálov/vitamínov, pričom kurzor sa automaticky nastaví na minerál/vitamín vybraný v analýze.

 

Ak je analýza spustená ako terapeutická z kroku 4 tvorby odporúčaného riešenia, pribudnú ďalšie dve tlačidlá:

Tlačidlo Vložiť do odporúčania zabezpečí zápis názvov označených minerálov / vitamínov do textu odporúčaného riešenia.

 

Tlačidlo Vytlačiť vytlačí zoznam označených minerálov / vitamínov s ich popisom, využitím v organizme, príčinou zlého vstrebávania v duchovnej oblasti a prirodzeným zdrojom v potravinách.

 

Minerály / vitamíny pre vloženie do odporúčania alebo vytlačenie označíme tak, že stlačíme a držíme klávesu Ctrl a ľavým tlačidlom myši klikneme na názvy tých minerálov / vitamínov, ktoré chceme označiť.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286