Obsah  
 

Orgány - analýza zaťaženia

Analýza vyhodnocuje percentuálne vyjadrenie počtu zaevidovaných symptómov, v ktorých pravdepodobnej príčine sa orgán nachádza k celkovému počtu zaevidovaných symptómov v konzultácii. Ak je v konzultácii zaevidovaných 100 symptómov a analýza udáva hodnotu pre orgán 20%, znamená to, že 20 zo 100 symptómov zaevidovaných v konzultácii má v pravdepodobnej príčine uvedený daný orgán, teda 20 symptómov zo 100 zaevidovaných signalizuje disfunkciu alebo toxické zaťaženie daného orgánu.

 

 

V spodnej časti okna je ku každému orgánu v analýze zobrazený zoznam symptómov a diagnóz, ktoré signalizujú disfunkciu alebo toxické zaťaženie daného orgánu. 

Kliknutím na tlačidlo Zobraziť orgán sa v zozname orgánov zobrazí vybraný orgán.

 

Táto analýza pomôže terapeutovi nasmerovať terapiu na tie orgány, ktorých disfunkciu signalizuje najviac symptómov. Malo by platiť pravidlo, že najskôr treba detoxikovať, regenerovať. harmonizovať materský orgán a až potom orgány jemu podriadené. Podľa výsledkov analýzy na obrázku vyššie, by sme postupne riešili materské orgány napr. v poradí pečeň, obličky a slezina a potom, ak by naďalej pretrvávali symptómy signalizujúce zaťaženie hrubého čreva, tak najskôr by sme riešili jeho materský orgán pľúca a potom samotné hrubé črevo.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286