Obsah  
 

Zoznam minerálov a vitamínov

Po výbere zoznamu minerálov alebo zoznamu vitamínov sa zobrazí rovnaké okno a aj práca je úplne identická. Pre účely tohoto  sprievodcu použijeme zoznam vitamínov:

 

 

 

V dolnej časti nájdete popis využitia minerálu/vitamínu v ľudskom organizme, príznaky nedostatku a nadbytku  a prírodný zdroj minerálu. Obsah textového poľa Zdroj sa vkladá ku každému minerálu/vitamínu do odporúčaného riešenia, pokiaľ máte toto povolené.

 

Od verzie 2 pribudla aj duchovná oblasť. Tu nájdete odporúčania pre život, ktorých dodržiavanie zabezpečí lepšie vstrebávanie vitamínu / minerálu a odstránenie príčin jeho nedostatku.

 

Hore v strede sú zobrazené 3 základné tlačidlá:

Pridať - slúži na pridanie nového minerálu/vitamínu do zoznamu.

Upraviť - slúži na úpravu existujúceho minerálu/vitamínu v zozname. 

Vymazať - vymazanie minerálu/vitamínu zo zoznamu.

 

Od verzie 6 pribudli kvôli analýze aj zoznamy symptómov/diagnóz, ktoré charakterizujú nedostatok alebo nadbytok minerálu/vitamínu. Horný zoznam je pre symptómy nedostatku, dolný pre symptómy nadbytku. Na úpravu týchto zoznamov slúžia tlačidlá Pridať diagnózu, Pridať FYZP, Pridať PSYP a Vymazať.

Aj priamo zo zoznamu minerálov/vitamínov možno do konzultácie zaevidovať symptómy z oboch týchto zoznamov tlačidlom Zaevidovať na základe cielenej otázky na pacienta..

 

 

Ak potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačidlo Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286