Obsah  
 

Zoznam stavov pre analýzu Jin-Jang

Program obsahuje 6 základných nerovnovážnych stavov s definíciou ich prejavov, symptómov. .

 

 

Pre pridávanie, úpravu a vymazávanie stavov slúžia tlačidlá Pridať, Upraviť a Vymazať

 

V dolnej strednej časti je zoznam symptómov/diagnóz, ktoré sú špecifické pre ten ktorý nerovnovážny stav.

Je to dôležité pre JinJang analýzu. Zadefinujte prislúchajúce diagnózy, fyzické a psychické symptómy, ktoré charakterizujú tento stav. Sú to vlastne diagnózy a symptómy odpovedajúce symptómom stavu ale tak, ako sú v zoznamoch diagnóz a symptómov v programe Dr.Alter. 

Napr. prvý symptóm stavu "Nedostatok ČCHI" je únava. V programe je to všeobecný fyzický príznak "Únava". Kliknite na tlačidlo Pridať FYZP, ako bod/orgán/tkanivo/systém vyberte dvojklikom myšou "Všeobecné symptómy" a z nich už uvedený príznak "Únava". Takto postupujte pre všetky symptómy obrazu problému. Pokiaľ sa symptóm v programe nachádza ako diagnóza, použite tlačidlo Pridať diagnózu, pokiaľ ako psychický príznak, použite tlačidlo Pridať PSYP

Ak ste vložili nesprávnu diagnózu alebo symptóm, použite tlačidlo Vymazať.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286