Obsah  
 

Zoznam potravín

V zozname potravín sú vložené potraviny s liečivým účinkom či už na orgány, symptómy alebo diagnózy. Používateľ si môže vložiť do zoznamu akékoľvek potraviny, filozofia programu je však taká, že by to mali byť liečivo pôsobiace potraviny.

 

 

 

Ku každej potravine je uvedený slovenský, český a latinský názov, čo často uľahčí orientáciu v knihách. 

V tabuľke sú uvedené nutričné hodnoty a obsah niektorých látok. Program umožňuje zoradiť potraviny podľa obsahu ľubovoľnej látky. Napríklad chceme zistiť, ktoré potraviny sú najbohatšie na draslík. Klikneme v hlavičke tabuľky na názov Draslík. Potraviny sa usporiadajú vzostupne, teda od najmenšieho obsahu po najväčší. Potravina s najväčším obsahom draslíka bude na konci zoznamu. Druhým kliknutím na názov Draslík sa usporiadajú zostupne, potravina s najväčším obsahom bude na začiatku zoznamu, ako to ukazuje nasledujúci obrázok.

 

 

V hlavičke je Draslík zvýraznený hrubým písmom, čo signalizuje, že potraviny sú zoradené podľa tohoto stĺpca, či už vzostupne alebo zostupne. Ak chceme usporiadať potraviny opäť podľa názvu, klikneme v hlavičke na nadpis Názov.

 

Na dopĺňanie nových potravín, úpravu textov alebo vymazávanie vložených potravín slúžia tlačidlá:

Pridať - slúži na pridanie novej potraviny do zoznamu.

Upraviť - slúži na úpravu existujúcej potraviny v zozname. 

Vymazať - vymazanie potraviny zo zoznamu.

Vytlačiť - vytlačenie potraviny so všetkými textami 

 

Ak potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačidlo Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

Pod zoznamom potravín sú štyri polia, ktoré špecifikujú do akej skupiny potravina patrí, vlastnosti ktorého prvku reprezentuje, aký tepelný účinok má na organizmus a ako ovplyvňuje pH organizmu. Podľa týchto kritérií môžeme potraviny filtrovať. Napríklad chceme zobraziť všetko ovocie, ktoré má na organizmus silne ochladzujúci účinok. Filter v spodnej časti okna by sme nastavili podľa obrázka nižšie a aktivovali kliknutím na voľbu filtrovať.

 

 

Panel s filtrom sa sfarbí do červena, čo signalizuje aktívny filter. Odškrtnutím voľby filtrovať sa filter deaktivuje a sfarbí do šeda. Filtrovať môžeme rôzne kombinácie týchto 4 hodnôt.

 

Nad filtrom sa nachádzajú dve tabuľky:

- zelená tabuľka obsahuje zoznam diagnóz a symptómov, na ktoré potravina pôsobí priaznivo, liečivo

- červená tabuľka naopak obsahuje zoznam diagnóz a symptómov, pri ktorých je dobré sa danej potravine vyhnúť.

Pridávanie diagnóz, fyzických a psychických symptómov do týchto tabuliek sa robí zodpovedajúcimi tlačidlami.

 

Zelená a červená tabuľka je využívaná v terapeutickej analýze potravín a v zozname diagnóz a symptómov môžeme zobraziť liečivé a nevhodné potraviny tak, že klikneme na názov poľa Strava a z menu vyberieme položku Liečivé potraviny.

 

 

Zobrazí sa nasledovné okno

 

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286