Obsah  
 

Pentagram - analýza symptómov

Program dokáže vykonať analýzu zozbieraných symptómov a na základe energetických vzťahov medzi materskými orgánmi definovaných pentagramom označí orgán, ktorý je pravdepodobne prvotnou príčinou zdravotných problémov. Výsledok zobrazí v nasledujúcom okne.

 

 

Ako vidieť z obrázku, program po analýze určil ako prvotnú príčinu pečeň ( kružnica symbolizujúca pečeň je nakreslená červenou farbou ) napriek tomu, že až 44% symptómov ukazuje na záťaž sleziny. V pravej časti okna je vysvetlenie výsledku analýzy.

V pentagrame energetické "vyživovanie" orgánov prebieha v smere hodinových ručičiek (srdce - slezina - pľúca - obličky - pečen - srdce...). Naopak energetická "deštrukcia" prebieha opačným smerom. Šípky vo vnútri pentagramu symbolizujú energetické ovládanie. Popis jednotlivých dráh je vidieť na stránke pentagramu.

 

Keď má niektorý orgán nedostatok energie (v našom prípade pečeň), spustí mechanizmus útlmu po dráhe ovládania (v našom prípade smerom k slezine). Pokiaľ sa ani napriek tomuto pečeni nepodarí získať dostatočnú hladinu energie, začne po dráhe deštrukcie odoberať energiu predchádzajúcemu orgánu (v našom prípade obličkám).

 

V týchto dvoch okruhoch, v okruhu utlmovaného orgánu a v okruhu okrádaného orgánu (v našom prípade slezina a obličky) sa často prejavujú chorobné zmeny napriek tomu, že prvotná príčina je úplne inde, teda v pečeni. Terapeut by mal preto začať riešiť pečeň a nie slezinu.

 

V prípade, keď sa programová analýza skončí neúspešne (programu sa nepodarí určiť vzťahy a označiť orgán, ktorý je prvotnou príčinou), v pravej časti sa namiesto vysvetlenie výsledku analýzy zobrazí oznam o neúspešnosti analýzy.

 

Voľba Zvýrazniť vzťahy slúži na prepínanie medzi zobrazením pentagramu s/bez zvýraznených (zobrazených červenou farbou) šípok symbolizujúcich negatívne energetické pôsobenie.

 

Voľby Vysvetlenie analýzy, Materské orgány a Všetky orgány slúžia pre výber toho, čo chcete na protokole analýzy vytlačiť.

 

Voľba Celkový počet symptómov má nasledovný význam:

Pri prvej konzultácii robíte podrobné vyšetrenie a zozbierate povedzme 100 symptómov. Z toho 40 ukazuje na pečeň a jej podriadené orgány. V pentagrame bude teda vymaľovaný okruh pečene na 40%. Pri návšteve po mesiaci nájdete už len 50 symptómov (berte prosím tie čísla ako ilustratívne pre ľahké pochopenie) z toho okruhu pečene patrí 25 symptómov, teda 50%. Z obrázka pentagramu sa môže zdať, že pečeň sa zhoršila, lebo predtým ukazovala 40% a teraz 50%.
Vybratím voľby maximum zo všetkých sa bude percentuálne zaťaženie preratúvať k počtu symptómov, ktorý je maximom zo všetkých konzultácií, v tomto prípade teda 100. Potom už spomínaná pečeň by bola pri prvej návšteve 40% a pri druhej len 25%, čo odráža skutočné zlepšenie stavu pečene. Odporúča sa preto, ak klientovi tlačíte analýzu v pentagrame, tlačiť ju týmto spôsobom.
 

Tlačidlo Vytlačiť umožní vytlačiť protokol z analýzy, ktorý vyzerá napr. nasledovne:

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286