Obsah  
 

Pentagram

Všetky orgány v tele človeka sú navzájom prepojené a teda sa ovplyvňujú. Vzťah orgánov a ich vzájomné pôsobenie vyjadruje Pentagram, v ktorom sú orgány rozdelené do piatich základných skupín. V každej skupine je jeden materský orgán (srdce, slezina, pľúca, obličky a pečeň) a k nemu prislúchajúci  dcérsky orgán (tenké črevo, žalúdok/pankreas, hrubé črevo, močový mechúr, žlčník). Okrem toho do každej skupiny patria ďalšie orgány a tkanivá.

 Kliknutím na tlačidlo Pentagram sa zobrazí nasledovná obrazovka: 

 

 

Vzťahy medzi orgánmi sú znázornené šípkami: modré oblé šípky v smere hodinových ručičiek predstavujú vzájomnú podporu, výživu, prerušovaná čierna šípka proti smeru hodinových ručičiek znamená ničenie, deštrukciu a rovné modré šípky predstavujú ovládanie.

V strede pentagramu je Centrálny nervový systém, ktorý ovláda všetky orgány.

 

Ak potrebujete vyhľadať, pod ktorý materský orgán patrí napr. štítna žľaza, napíšte do poľa Vyhľadanie orgánu v pentagrame názov orgánu, v našom prípade štítna žľaza (program automaticky pri písaní názov dopĺňa) a kliknite na Hľadaj. V nižšie zobrazenej tabuľke sa vypíše názov materského orgánu a pod ním zoznam k nemu prislúchajúcich orgánov.

Orgány, o ktorých presnom priradení ku konkrétnemu materskému orgánu sú pochybnosti sa nachádzajú v skupine ?????, ktorú môžete zobraziť kliknutím na symbol piatich otáznikov.

 

V čínskej medicíne každému orgánu v pentagrame prislúcha určitý prvok, farba, chuť, zmysel, emócie a obdobie. Všetky tieto údaje sú zobrazené v tabuľke vľavo. Keď v pentagrame kliknete myšou na názov niektorého materského orgánu, v tabuľke sa zobrazia všetky k nemu prislúchajúce orgány/tkanivá a vyššie spomenuté údaje. Údaje možno mreniť zaškrtnutím políčka Upraviť.

 

Pokiaľ chcete vložiť napr. chuť, ktorá je pre pacienta obľúbená, kliknite myšou na nápis Chuť. Zobrazí sa nasledovné okno:

 

 

Vyberte požadovanú chuť a vložte ju ako symptóm do konzultácie kliknutím na tlačítko Zapísať symptóm.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286