Obsah  
 

Čakry - analýza symptómov

Program dokáže urobiť sumár zozbieraných symptómov záťaže jednotlivých orgánov alebo symptómov týkajúcich sa priamo čakier a na základe príslušnosti jednotlivých orgánov odhadnúť možnú disharmóniu jednotlivých čakier.  Výsledok zobrazí v nasledujúcom okne.

 

 

 

Vyššia hodnota znázorňuje vyššiu mieru disharmónie. Tieto hodnoty sú len orientačné. Nemožno ich chápať napr. ako 65% disfunkciu 3.čakry. Avšak takáto hodnota už dosť jasne ukazuje, že v tretej čakre je dosť evidentný energetický blok.

Teda podľa obrázka vyššie by sa mal terapeut zamerať najmä na harmonizáciu 1. a 3. čakry.

 

Ak v pravej hornej časti okna vyberiete voľbu Analýza podľa počtu symptómov čakier, zobrazí sa disharmónia čakier vyhodnotením jednotlivých symptómov, týkajúcich sa priamo konkrétnych čakier, teda v pravdepodobnej príčine majú ako orgán uvedenú 1.čakru, alebo 2.čakru,.....

 

Zjednodušený popis k jednotlivým čakrám, ktorý obsahuje najmä prejavy harmonickej, disharmonickej a blokovanej čakry, ako aj postup jej harmonizácie, môžete vytlačiť kliknutím na tlačidlo Vytlačiť.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286