Obsah  
 

Analýza energetických blokov na chrbtici

Program na základe zozbieraných symptómov dokáže odhadnúť energetické bloky rozvodu životnej energie na chrbtici a graficky ich zobraziť. 

 

 

 

V zozname je ku každému stavcu uvedený počet symptómov, ktoré signalizujú energetický blok v oblasti stavca.

Zaškrtnutím voľby Zobraziť polohu dosiahnete zobrazenie vodorovnej čiernej čiary na obrázku chrbtice, ktorá sa nachádza nad stavcom, zvýrazneným kurzorom v zozname stavcov. Posun kurzora na jednotlivé stavce môžete dosiahnuť jednak kliknutím myšou v tabuľke stavcov, ako aj kliknutím myšou na príslušnom stavci na obrázku.

Kliknutím na malý farebný štvorček (na obrázku červený) - voľba Farba grafu môžete zmeniť farbu grafu.

Voľbou Typ grafu vyberáte medzi spojnicovým a stĺpcovým grafom.

 

Program umožní terapeutovi vytlačiť aj protokol, na ktorom môže byť okrem obrázku uvedený aj zoznam zablokovaných stavcov aj s duchovnou / psychickou príčinou bloku.

Užívateľ môže zvoliť hranicu počtu symptómov pre stavce, ktoré budú v zozname vytlačené. Vlastné vytlačenie urobíte kliknutím na tlačidlo  Vytlačiť.

 

 >>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286