Obsah  
 

Informácie o programe

Pokiaľ potrebujete zistiť informácie o programe ako je jeho verzia, verzia HW kľúča, kontakt na autora, stav tabuliek v databáze, prípadne použitú literatúru, kliknite na prostredné tlačidlo so symbolom i v pravom hornom rohu okna programu.

 

 

Vľavo hore sú údaje o verzii programu a autorskom kolektíve.

 

Vľavo dole sú informácie zapísané v HW kľúči:

Používateľ programu: meno používateľa alebo organizácie

Sériové číslo kľúča: sériové číslo jedinečné pre každý HW kľúč

Kľúč pre verziu programu: určuje pre ktorú verziu programu je kľúč určený

Modul EAV: zobrazuje, či má užívateľ zakúpený EAV programový modul pre evidenciu EAV merania

Typ EAV modulu: zobrazuje typ EAV modulu.

Modul IRIS: zobrazuje, či má užívateľ zakúpený programový modul pre IRIS diagnostiku

Platnosť licencie: ak je program zakúpený na splátky, zobrazí sa tu dátum najbližšej splátky. Po tomto dátume program prestane pracovať

 

Tlačítko Update slúži na zmenu údajov v HW licenčnom kľúči. Jedná sa o údaje ako je verzia programu, EAV modul, platnosť licencie,... Pokiaľ ste napríklad zakúpili program Dr.Alter bez modulu na evidenciu EAV merania a časom ste sa rozhodli napr. pre modul evidujúci merania pomocou prístroja SALVIA, požiadate dodávateľa programu o zaslanie update súboru ALTERKEYxxxxx.AKU (xxxxx je sériové číslo vášho kľúča), v ktorom sa budú nachádzať požadované zmeny. 

Postup pri update kľúča: Kliknite na tlačítko Update a potvrďte dotaz, ktorý sa zobrazí. Pomocou dialógového okna pre otvorenie súboru otvorte súbor ALTERKEYxxxxx.AKU, ktrorý ste dostali mailom alebo na CD. Program automaticky urobí update kľúča a zobrazí nové údaje.

 

 

Vpravo hore je zoznam základných tabuliek databázy programu Dr. Alter. Ku každej tabuľke je vypísaný počet jej záznamov.

 

Vpravo dole je rolujúci zoznam použitej literatúry.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286