Obsah  
 

Klávesové skratky

V programe je definovaných niekoľko klávesových skratiek, ktoré dokážu urýchliť prácu s programom najmä tým, ktorý sú zvyknutí pracovať s klávesnicou.

 

Hlavné menu:

Ctrl-Alt-A : adresár

Ctrl-Alt-K : konzultácie

Ctrl-Alt-Z : zdravotný záznam

Ctrl-Alt-D : diagnózy

Ctrl-Alt-F : fyzické príznaky

Ctrl-Alt-P : psychické príznaky

Ctrl-Alt-M : meridiány

Ctrl-Alt-O : orgánové hodiny

Ctrl-Alt-G : pentagram

Ctrl-Alt-E : EAV meranie

Ctrl-Alt-S : sumarizácia informácií z konzultácie

Ctrl-Alt-R : riešenie

Ctrl-Alt-T : preparáty

Ctrl-Alt-N : orgány

Ctrl-Alt-B : byliny

Ctrl-Alt-V : vitamíny

Ctrl-Alt-I : minerály

Ctrl-Alt-X : reflexné body a plôšky

 

Pomocné funkcie:

F2, Ctrl-S, Alt-Z : zapísanie zmien, napríklad pri pridávaní/úprave diagnózy, symptómu, ...

F3, Ctrl-F, Alt-H : v okne, kde sa nachádza vyhľadávací dialóg aktivuje vyhľadávanie, prípadne ak nie je zadaný text pre vyhľadávanie, umiestni kurzor do poľa pre jeho zadanie

F4, Ctrl-E, Alt-U : úprava záznamu v databáze

Ins : pridanie záznamu do databázy

Ctrl-Ins : pridanie preparátu ku konkrétnej diagnóze, symptómu, orgánu,...

Del : vymazanie záznamu z databázy

Ctrl-Del : vymazanie preparátu zo zoznamu odporúčaných preparátov pre konkrétnu diagnózu, symptóm, orgán,...

 

Vkladanie bylín, minerálov, vitamínov, reflexných bodov:

Ctrl-B, Alt-B : vloženie byliny do fytoterapie

Ctrl-M, Alt-M : vloženie minerálu do stravy

Ctrl-V, Alt-V : vloženie vitamínu do stravy

Ctrl-R, Alt-R : vloženie reflexného bodu do reflexnej terapie

Ctrl-O, Alt-O : vloženie bodu zdravia do reflexnej terapie

 

Náhľad pred tlačou:

PgDn, PgDn : posúvanie v rámci stránky 

Ctrl-PgUp : zobrazenie predchádzajúcej stránky

Ctrl-PgDn : zobrazenie nasledujúcej stránky

 

Modul EAV - Salvia + ampule:

Ctrl-H, Alt-H, Ctrl-F, F3 : presunie kurzor do poľa vyhľadávania

Ctrl-Z, Alt-Z : zaevidovanie obsahu misky

Del : vymazanie obsahu misky

Ctrl-Del : vymazanie všetkých položiek z misky

Ctrl-A, Alt-A : kurzor do zoznamu testovacích ampúl

Ctrl-P, Alt-P : kurzor do zoznamu preparátov

Ctrl-M, Alt-M : kurzor do misky 

 

Pomocné otázky pri vytváraní anamnézy:

Ctrl+PgDn, Alt+PgDn : ďalšia otázka

Ctrl+PgUp, Alt+PgUp : predchádzajúca otázka

Ctrl+A, Alt+A : odpoveď áno

Ctrl+N, Alt+N : odpoveď nie

Ctrl+V, Alt+V : vloženie odpovede do anamnézy

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286