Obsah  
 

Tlač meracích tabuliek pre kyvadlo

Aby ste mohli merať, musíte si tabuľky definované v programe vytlačiť. Program umožňuje tlačiť až 6 tabuliek na jednu stránku A4. Tabuľky si môžete ľubovoľne vyberať na jednotlivé tlačové stránky. Okno pre tlač tabuliek vyzerá nasledovne:

 

 

V ľavej hornej časti je zoznam tlačových stránok. Môžete si definovať hlavičku stránky a poznámku ku stránke.

V pravej časti okna sú zobrazené všetky vybrané tabuľky v takom rozmiestnení, ako budú vytlačené. Názvy jednotlivých tabuliek vyberáte kliknutím na tlačidlá s tromi bodkami. Ak miesto s už zobrazenou tabuľkou chcete nechať prázdne, vymažte príslušný názov tabuľky.

 

Po zostavení stránky podľa vašich predstáv ju vytlačíte kliknutím na Vytlačiť.  

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286