Obsah  
 

Meridiány

Meridiány - energetické dráhy prechádzajú celým ľudským telom. Podľa prejavov na tele, či už na pokožke, alebo lokalizáciou bolesti, môžeme určiť, ktorý orgán je oslabený podľa toho, na ktorom meridiáne je prejav lokalizovaný.

Kliknutím na tlačítko Meridiány sa zobrazí nasledovná obrazovka: 

 

 

K dispozícii sú pohľady spredu, zboku a zozadu, ktoré vyberiete voľbou Pohľad. Okrem toho si môžete obrázok zväčšovať/zmenšovať pomocou tlačidiel lupy.

Pomocou posuvníkov sa pohybujete po celom obrázku.

 

Pokiaľ chcete vložiť nejaký prejav na meridiáne, podľa obrázku určíte, o ktorý meridián ide a v ráme v ľavom hornom rohu kliknete myšou na zodpovedajúci názov. Zobrazí sa okno s príznakmi pre tento meridián.

 

 

Do poľa Poznámka pre tento prípad môžete vložiť popis prejavu na meridiáne (napr. ekzém, bolesť,...). Kliknutím na tlačidlo Zapísať symptóm sa príznak zapíše do konzultácie.

 

Od verzie 2 bol doplnený zoznam bodov zdravia. Ak v ľavej hornej časti kliknete na zoznam bodov zobrazí sa zoznam aj s popisom jednotlivých bodov. 

 

 

Voľbou Meridián si môžete vybrať jeden z meridiánov a v zozname bodov sa zobrazia len body ležiace na tomto meridiáne. Ku každému bodu je uvedené, na ktoré diagnózy/symptómy je účinný. Umiestnenie bodu na ľudskom tele dosiahnete stlačením Enter pri zvýraznení daného bodu v zozname, alebo dvojklikom myšou na danom bode v zozname. Lokalizovaný bod je zvýraznený červenožltým blikajúcim krúžkom.

 

Pridať - pridanie nového bodu do zoznamu. Nastavte ukazovateľ myši presne na miesto, kde sa daný bod nachádza. Kliknite pravým tlačidlom myši a do zobrazeného dialógového okna vložte údaje o bode.

 

 

Upraviť - upraviť údaje o bode zdravia

Vymazať - vymazanie bodu zdravia zo zoznamu

 

Ak potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname bodov zdravia, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačítko Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286