Obsah  
 

Zdravotný záznam - Anamnéza

Po kliknutí na tlačidlo Zdrav. záznam v ľavej časti na paneli tlačidiel sa zobrazí nasledovná obrazovka.

V hornej časti je zobrazená anamnéza. Anamnézu vytvárate najmä pri prvej návšteve klienta, ale kedykoľvek ju môžete upravovať alebo dopĺňať. Text anamnézy môžete farebne zvýrazňovať, prípadne meniť tvar písma tlačítkami B, I, U . Postup je vždy taký, že text označíte stlačením a držaním ľavého tlačidla myši a posúvaním myši po texte. Keď je označený celý text, ktorý chcete meniť, tlačidlo myši uvoľníte. Potom kliknete na tlačidlo farby alebo typu písma a označený text sa zmení podľa vašich požiadaviek.

Pri písaní anamnézy nie ste nijako obmedzovaný, môžete však využiť pomocné otázky, ktoré vám jednak nedovolia zabudnúť na nič dôležité a jednak vám pomôžu vytvoriť pekne prehľadnú štruktúrovanú anamnézu. Hovorí sa, že dobrá anamnéza je 50% správnej diagnózy. Preto sme sa túto časť snažili maximálne prepracovať, aby ste s jej pomocou boli čo najúspešnejší.

Povolenie/zakázanie zobrazenia pomocných otázok dosiahnete zaškrtnutím voľby Pomocné otázky. Viac o použití pomocných otázok sa dočítate na nasledujúcej stránke.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286