Obsah  
 

Zdravotný záznam - Anamnéza - Pomocné otázky

Pokiaľ máte na stránke Zdrav. záznam zaškrtnutú voľbu Pomocné otázky, v dolnej časti sa budú postupne zobrazovať otázky, ktoré vás povedú vytváraním anamnézy. Možno špecifikovať, či sa má daná otázka objavovať len pre ženy, len pre mužov, prípadne pre oboch. Ďalej je možné určiť zobrazenie otázky podľa veku (dospelý/dieťa). Jednoduchým klikaním myši, prípadne dopísaním odpovede sa vytvára pekne štruktúrovaná anamnéza. 

Počas tvorby anamnézy je možné preskakovať na vkladanie fyzických a psychických príznakov,  diagnóz a iných symptómov. Keď sa vrátite späť k anamnéze, program zobrazí otázku, pri ktorej ste skončili. 

Otázky sú dvoch typov: otázka typu "Odpoveď" a otázka typu "Áno/Nie". 

Otázku typu "Odpoveď" vidíte na obrázku vyššie. Pokiaľ ju chcete vložiť do anamnézy, vyžaduje napísanie odpovede do poľa Odpoveď a kliknutie na tlačidlo Vložiť

Otázku typu "Áno/Nie" môžete vidieť na obrázku nižšie. Odpovedáte na ňu kliknutím na tlačítko Áno  alebo Nie. Odpoveď, ktorá sa vloží do anamnézy je zobrazená v príslušnom poli Odpoveď "Áno" prípadne Odpoveď "Nie". Obidve odpovede môžete samozrejme pre každého konkrétneho klienta doplniť / upraviť.

V poliach odpovedí vidíte vami preddefinované odpovede. Pokiaľ sa u klienta vyskytli srdcovo-cievne ochorenia u otca a starého otca, dopíšete si do poľa Odpoveď "Áno" text u otca a starého otca  a kliknete na tlačítko Áno.

Po zozname otázok sa môžete pohybovať tlačítkami < a >. Dopĺňanie, úpravu a vymazávanie otázok v zozname môžete robiť po kliknutí na tlačítko Uprav.

V pravej časti nastavíte pre každú otázku jej typ, či sa má/nemá zobrazovať, pre koho sa má zobrazovať a vek, do ktorého je klient ešte považovaný za dieťa. Program z údajov o klientovi v adresári (dátum narodenia a pohlavie) automaticky určí, ktoré otázky bude zobrazovať (teda ak majú zaškrtnutú voľbu Zobrazovať).

V ľavej dolnej časti vidíte pole Hlavička odpovede a polia pre preddefinovanú odpoveď áno a nie.

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286