Obsah  
 

IRIS diagnostika

Program Dr.Alter od verzie 3 podporuje aj IRIS diagnostiku - diagnostiku zdravotného stavu z dúhovky. Pomocou IRIS diagnostiky v priebehu niekoľkých minút získate komplexný obraz o zdravotnom stave vyšetrovanej osoby. 

 

Silný programový aparát používateľovi umožní:

- detailne preskúmať dúhovku oka pomocou lupy - pohyblivého okna s nastaviteľnou veľkosťou a zväčšením

- nastavovať jas, kontrast a sýtosť fotografie dúhovky pre lepšie zistenie zmien

- aplikovať priamo na obrázok dúhovky IRIS diagnostickú mapu s popisom príslušnosti každého sektoru ku orgánu

(v programe sú už vložené IRIS mapy autorov B.Jensen, F.Navrátil, N.Bos, J.S.Velchover, J.Colton, ďalšie mapy si môže užívateľ pridávať pomocou zabudovaného výkonného editora IRIS diagnostických máp)

- aplikovať priamo na obrázok dúhovky hodinový ciferník pre lepšiu orientáciu

- určiť konštitučný typ vyšetrovanej osoby a tým jej dispozíciu k istým ochoreniam

- pomocou databázy cca 300 IRIS symptómov a ich prehľadného rozdelenia rýchlejšie a presnejšie určiť zdravotný stav vyšetrovanej osoby aj menej skúseným, prípadne začínajúcim IRIS diagnostikom

- detailne porovnať zmeny na dúhovke oproti predchádzajúcej konzultácii, nakoľko program si udržuje archív všetkých vložených fotografií dúhoviek

- možnosť evidovať niekoľko záberov každej dúhovky z jednej konzultácie

- zosumarizovať a vyhodnotiť zistené IRIS symptómy samostatne alebo spolu so symptómami zistenými inými diagnostickými postupmi v programe Dr.Alter

- vytlačiť protokol z IRIS diagnostiky s fotkami dúhoviek a zistenými IRIS symptómami 

- program umožňuje evidenciu IRIS symptómov aj bez použitia digitálneho fotoaparátu priamym pozorovaním oka pomocou lupy. Diagnostika z fotografie dúhovky je však podstatne presnejšia a pre klienta pohodlnejšia

 

Čo program nedokáže?

Sám, automaticky bez zásahu používateľa z fotografie očnej dúhovky určiť zdravotný stav vyšetrovanej osoby. 

 

Upozornenie:

Aby ste schopnosti programu pre IRIS diagnostiku dokázali využiť čo najlepšie, odporúčame preštudovať aspoň niektorú z publikácií, venujúcich sa iridológií:

J.S.Velchover: IRIDODIAGNOSTIKA

Frank Navrátil: IRIDOLOGIE

Nico Bos: IRIS DIAGNOSTIKA

prípadne iné.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286