Obsah  
 

Základné okno IRIS diagnostiky

Kliknutím na tlačidlo IRIS diagnostika sa zobrazí základné okno IRIS diagnostiky.

 

 

Pravá a ľavá dúhovka - pokiaľ ste tlačidlom Pridať vložili snímku dúhovky, bude zobrazená tak, ako vidieť na obrázku

Dátum - môžete zobraziť ktorúkoľvek predchádzajúcu konzultáciu, počas ktorej ste vložili snímok dúhovky, alebo vložili IRIS symptómy

Záber - počas každej konzultácie je možné zaevidovať pre pravú aj ľavú dúhovku niekoľko záberov/snímkov  (max.9). Využíva sa to pre nasnímanie dúhovky s rôznymi uhlami osvetlenia, čo umožňuje presnejšie diagnostikovanie. Pre pridanie nového záberu zvoľte Nový.

 

Pod každým obrázkom dúhovky je štvorica tlačidiel:

Pridať - vloženie obrázku dúhovky pomocou dialógového okna pre načítanie a úpravu  >>>

Upraviť - umožní upraviť jas, kontrast a sýtosť vloženého obrázka

Vymazať - vymaže obrázok dúhovky

Diagnostika - otvorí okno pre diagnostiku z dúhovky >>>

 

Ďalšie ovládacie prvky:

Konštitučný typ - otvorí dialógové okno pre výber konštitučného typu >>>

Porovnanie IRIS z konzultácií - zobrazí okno pre detailné porovnanie dúhoviek z jednotlivých konzultácií. Využíva sa pre zistenie zmeny na dúhovke oproti predchádzajúcej konzultácii vplyvom terapie

Zoznam IRIS symptómov - zobrazí zoznam preddefinovaných IRIS symptómov spolu s obrázkami

Úprava IRIS máp - spustí sa editor IRIS diagnostických máp pre úpravy vložených máp alebo tvorbu nových

Vytlačiť protokol - vytlačenie protokolu z IRIS diagnostiky s fotkami dúhoviek a zistenými symptómami

Vytlačiť príčinu - v protokole sa ku každému názvu symptómu vytlačí aj obsah poľa príčina

Vytlačiť poznámku - v protokole sa ku každému názvu symptómu vytlačí aj obsah poľa poznámka

Vymazať symptóm z konzultácie - umožní vymazať IRIS symptóm zo zoznamu už vložených symptómov

Zobrazovať sektor symptómu - pokiaľ je voľba zaškrtnutá, pri pohybe po zozname zaevidovaných IRIS symptómov sa automaticky na obrázkoch dúhoviek vykresľuje sektor prislúchajúci k danému symptómu vo farbe, vybranej v malom štvorčeku (kliknutím na štvorček sa otvorí dialógové okno pre výber farby)

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286