Obsah  
 

Porovnanie zmien na dúhovke z rôznych konzultácií

Program archivuje všetky vložené fotografie dúhoviek a umožňuje používateľovi vyhodnocovať zmeny na dúhovke oproti predchádzajúcej konzultácii spôsobené terapiou, zmenou stravy,... 

 

 

Horná dvojica obrázkov zobrazuje pravú a ľavú dúhovku z dátumu konzultácie zvoleného vpravo hore, dolná dvojica z dátumu vpravo dole. Pre každý dátum je možné zvoliť aj číslo záberu.

 

Kliknutím na tlačidlo Porovnaj detailne pravé dúhovky alebo Porovnaj detailne ľavé dúhovky sa zobrazí nasledovné okno pre detailné preskúmanie zmien.

 

 

Posuvníkom v spodnej časti posúvate súčasne obidva obrázky zľava doprava a naopak.

 

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286