Obsah  
 

Diagnostika z dúhovky

V okne pre IRIS diagnostiku sa zobrazí tá dúhovka, pod obrázkom ktorej ste klikli na tlačidlo Diagnostika.

 

 

Význam jednotlivých ovládacích prvkov:

Mapa

IRIS diagnostická mapa - užívateľ si môže vybrať niektorú z predefinovaných máp

Zobraziť - zobrazenie/nezobrazenie mapy na dúhovke vo farbe zvolenej užívateľom kliknutím na malý farebný štvorček

Auto zobrazenie - pri pohybe myšou nad dúhovkou sa automaticky zobrazuje orgán ku ktorému daný sektor prislúcha

Viditeľnosť - nastavením posuvníka nastavujete slabšie/silnejšie zobrazenie mapy

Hodinový ciferník

Zobraziť - zobrazenie/nezobrazenie ciferníka na dúhovke vo farbe zvolenej užívateľom kliknutím na malý farebný štvorček

Viditeľnosť - nastavením posuvníka nastavujete slabšie/silnejšie zobrazenie ciferníka

Rotácia

Používatelia, ktorí nemajú statív a zariadenie na udržanie hlavy pri fotení bez naklonenia do strán, môžu posuvníkom korigovať prípadné naklonenie hlavy alebo fotoaparátu v rozsahu ±10°

Lupa

Zobraziť lupu - zaškrtnutím sa zobrazí nad dúhovkou obdĺžnikové zväčšovacie okno, ktorého veľkosť môžete nastavovať podľa potreby a ktoré môžete po dúhovke presúvať na požadované miesto.

Zväčšenie lupy - posuvník slúži na nastavenie zväčšenia lupy

Nastavenie obrázku

Jas, Kontrast, Gamma - pomocou týchto troch posuvníkov môžete meniť zobrazenie dúhovky tak, aby ste mohli čo najlepšie zistiť IRIS znaky

 

 

Pravá/Ľavá dúhovka - prepnutie diagnostiky druhej dúhovky

Zoznam symptómov - zobrazenie zoznamu IRIS symptómov

Úprava IRIS máp - spustenie editora IRIS máp

 

 

 

Farebné zmeny dúhovky  - zobrazí sa zoznam symptómov popisujúcich farebné zmeny na dúhovke.

 

Okno so zobrazeným ciferníkom vyzerá nasledovne:

 

 

Použitie lupy zobrazuje nasledovný obrázok:

 

 

Okno lupy môžete zväčšovať "natiahnutím" myšou so stlačeným ľavým tlačidlom na malých bielych štvorčekoch v rohoch a po stranách. Lupu presuniete tak, že kdekoľvek na nej stlačíte ľavé tlačidlo myši a presuniete ju na požadovanú pozíciu.

 

 

Postup diagnostiky:

Zo zoznamu diagnostických máp vyberte vami používanú mapu a zobrazte ju. Ako sa  budete myšou pohybovať nad mapou, bude program automaticky zobrazovať názov orgánu, prislúchajúceho k danej oblasti dúhovky. Kliknutím ľavým tlačidlom myši zobrazíte zoznam symptómov, prislúchajúcich k danému sektoru (mapa musí byť zobrazená).

 

 

Pokiaľ sú v programe preddefinované špecifické symptómy pre vybratý sektor (na obrázku vyššie je to srdce), zobrazia sa len tieto (text názvu je modrý) a pod zoznamom je zaškrtnutá len voľba špecifické. Pokiaľ nie, zobrazia sa všeobecné symptómy (text názvu je čierny). Samozrejme je možné zobraziť obidva typy symptómov súčastne zaškrtnutím voľby všeobecné aj špecifické, ako to ukazuje nasledovný obrázok

 

 

Vybratím príslušného symptómu zo zoznamu a stlačením Enter, alebo dvojklikom myšou, alebo kliknutím na tlačidlo Zapísať symptóm vybraný symptóm zaevidujete do konzultácie. 

Podobne pokračujete až kým nezaevidujete všetky zmeny (príznaky) na dúhovke.

 

Poznámka: Pri vkladaní nového klienta do adresára dbajte na to, aby bolo správne zadané jeho pohlavie (muž/žena), nakoľko v IRIS mape sa podľa pohlavia zobrazujú niektoré sektory. Týmto sa vyhnete tomu, že na dúhovke oka muža nájdete zmeny v oblasti vaječníkov a naopak u ženy problémy s prostatou  :-)  .

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286