Obsah  
 

Konštitučné typy

Podľa konštitučného typu očnej dúhovky môžeme ľudí rozdeliť do skupín, ktoré sú charakteristické genetickými dispozíciami s istým druhom ochorení. Správnym určením konštitučného typu vieme predpokladať, aké zdravotné problémy sa u klienta môžu vyskytovať.

 

Okno so zoznamom konštitučných typov ukazuje nasledovný obrázok.

 

 

Nakoľko rôzni IRIS diagnostici používajú rôzne delenie, program delí konštitučné typy do skupín podľa autorov. (F.Navrátil 10 typov, J.S.Velchover 3 typy, Nico Bos 5 typov).

Ak užívateľovi ani jedno delenie nevyhovuje, môže si zadefinovať vlastné konštitučné typy a vložiť si k nim vlastné fotografie. Dr.Alter je programovaný tak, aby používateľa neobmedzoval. Stačí teda vytvoriť tlačidlom Pridať nový konštitučný typ, ako autora uviesť svoje meno, zadať popis, vložiť foto a uložiť.

 

Zapísať typ - kliknutím na toto tlačidlo sa do konzultácie zapíše užívateľom vybraný konštitučný typ

Pridať - zadefinovanie nového konštitučného typu s jeho popisom a vložením obrázka

Upraviť - zmena popisu konštitučného typu, prípadne zmena obrázka

Vymazať - vymazanie konštitučného typu. 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286