Obsah  
 

Vloženie obrázku dúhovky

Po kliknutí na tlačidlo Pridať pod pravým alebo ľavým rámčekom pre dúhovku sa zobrazí nasledovné okno:

 

 

Kliknite na tlačidlo Načítať zo súboru  a vyberte súbor obsahujúci snímku dúhovky. Obrázok sa zobrazí

 

 

Pomocou nastavenia Zväčšenia nastavte obrázok tak, aby ste videli celú dúhovku. Teraz kliknite ľavým tlačidlom myši uprostred zrenice. Program sa pokúsi sám určiť priemer zrenice, dúhovkového venca a dúhovky. Zobrazia sa osi a 3 kružnice (zrenica, dúhovkový veniec a dúhovka) ako je to vidieť na nasledovnom obrázku.

 

  

Programu sa nie vždy podarí určiť priemery kružníc presne. Rovnako sa užívateľovi nie vždy podarí kliknúť presne do stredu zrenice. Pomocou nastavení na paneli Kalibrácia obrázku posuňte osi v smere x, prípadne y, tak aby bola presne nastavená kružnica zrenice a nastavte priemer jednotlivých kružníc. 

Nastavenie farby osí a kružníc zvoľte kliknutím na malý štvorček vedľa tlačidla Vymazať osi.

 

    Nastavenie priemerov zrenice, dúhovkového venca a dúhovky je dôležité, nakoľko IRIS mapy sú "elastické"  a pri zobrazení na dúhovku sa prispôsobia zadaným priemerom, aby bolo určenie sektoru čo najpresnejšie !!!

 

Pokiaľ je to potrebné môžete zmeniť jas, kontrast a sýtosť obrázka. 

Pred uložením obrázka ešte zvoľte parameter kompresie voľbou Kvalita. Pri nastavení 100% budú detaily zreteľnejšie, ale súbor s obrázkom bude mať väčšiu veľkosť.

Nastavenie parametra Zvislý okraj umožňuje používateľovi definovať veľkosť okraja hore a dole (počet obrazových bodov - pixelov) od okraja dúhovky. Zväčšením okraja dosiahnete zmenšenie dúhovky a väčší záber očného bielka. Rozsah nastavenie je 50 až 500. Optimálna hodnota závisí aj na nastavení rozlíšenia fotoaparátu.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť obrázok sa obrázok zaeviduje v programe Dr.Alter. Rovnako pokračujte aj pre druhé oko.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286