Obsah  
 

Zoznam liečivých rastlín

Po výbere zoznamu liečivých rastlín sa zobrazí nasledujúce okno:

 

 

Ku každej bylinke je uvedený slovenský, český a latinský názov, čo často uľahčí prácu s rôznymi receptami. V dolnej časti je uvedený popis, liečivé účinky a príprava. Od verzie 2 pribudla aj duchovná oblasť, v ktorej je napísané, čo nám bylinka, ktorú užívame, hovorí.

 

Hore na pravej strane sú zobrazené 3 základné tlačítka:

Pridať - slúži na pridanie novej bylinky do zoznamu.

Upraviť - slúži na úpravu existujúcej bylinky v zozname. 

Vymazať - vymazanie bylinky zo zoznamu.

 

Ak potrebujete vyhľadať akýkoľvek text v zozname, použite vyhľadávač.  Napíšete požadovaný text a kliknete na tlačidlo Hľadať. Pokiaľ vyhľadávač narazí na hľadané slovo v niektorom z polí, zvýrazní ho. Ak požadujete len vyhľadávanie v názvoch, zaškrtnite voľbu len v názvoch

Upozornenie: počítač vyhľadáva presne také isté slovo, ako zadáte. Ak teda chcete vyhľadať slovo "mliečny" a zadáte "mličny" alebo "mliecny", vyhľadávač nič nenájde.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286