Obsah  
 

Zoznam meracích tabuliek pre kyvadlo

Zoznam meracích tabuliek zobrazíte buď kliknutím na tlačidlo Zoznamy vľavo v paneli tlačidiel programu a následným vybratím Zoznam meracích tabuliek pre kyvadlo, prípadne kliknutím na tlačidlo Zoznam meracích tabuliek  v hlavnom okne merania kyvadlom.

 

 

Obrázok zobrazuje tabuľku typu stupnica z rozsahom od 0 do 100%. Rozsah je zadávaný v poliach Minimum a Maximum.

Krok definuje vykreslenie dielikov stupnice. Hodnotu kroku voľte vždy tak, aby dielikov stupnice nebolo príliš veľa, pretože potom sa tabuľka stáva neprehľadná.

Jednotky udávajú jednotky stupnice (°C, %, mmHg, ...)

V ľavej časti je typ tabuľky - Stupnica, Položky, Áno-Nie.

Pokiaľ sa všetky merané hodnoty "nezmestia" do jednej meracej tabuľky, údaj Zreťazenie s ďalšou tabuľkou zobrazuje názov zreťazenej tabuľky (tabuľky s nasledujúcimi hodnotami).

Poznámka - ľubovoľná poznámka ku tabuľke.

 

Pokiaľ sa jedná o tabuľku typu Položky, okno bude vyzerať nasledovne:

 

 

V pravej hornej časti sa namiesto definovania rozsahu stupnice nachádza zoznam položiek meracej tabuľky. Položky do tabuľky možno pridávať tlačidlom Pridať položku, upravovať tlačidlom Upraviť položku a vymazávať tlačidlom Vymazať položku.

Okno pre pridávanie/úpravu položiek vyzerá nasledovne:

 

 

Zobraziť detaily spôsobí zobrazenie detailov jednotlivých položiek namiesto obrázka tabuľky.

 

Pridanie novej tabuľky dosiahneme kliknutím na Pridať tabuľku. Úpravu tabuľky kliknutím na Upraviť tabuľku.

Okno pre pridávanie / úpravu tabuliek vyzerá nasledovne:

 

 

 

Tabuľky si môžeme vytlačiť kliknutím na Vytlačiť tabuľky.  Postup nájdete na ďalšej stránke manuálu.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286