Obsah  
 

Kyvadlo

Program umožňuje aj evidenciu merania kyvadlom. Aparát pre podporu kyvadla je pomerne silný, počnúc možnosťou vytvárania si meracích tabuliek podľa vlastnej potreby až po zaevidovanie merania do konzultácie a jeho vyhodnotenia v riešení.

 

Skôr než začnete s meraním, odporúčam vám veľmi pozorne si prečítať Úvod do práce s kyvadlom a to aj niekoľkokrát.

 

Na meraní kyvadlom je fascinujúce to, že zmeriate naozaj takmer čokoľvek a pokiaľ merať viete, tak až s neuveriteľnou presnosťou. Pritom osoba, ktorú "meriate" vôbec nemusí byt prítomná. 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286