Obsah  
 

Úvod do práce s kyvadlom

O kyvadle je napísaných mnoho kníh. Pár z nich som prečítal, ale informácie, ktoré nájdete v tomto návode som v knihách nenašiel. Sú to informácie, ktoré z väčšej miery pochádzajú od pána Štefana Hercega, u ktorého som sa svojho času učil.

 

Čo je kyvadlo, čo s ním pohybuje  a z akého má byť materiálu ?

Kyvadlo je akoby ručičkou meracieho prístroja. Meracím prístrojom je človek, ktorý kyvadlo drží. Dôležité je, aby tento človek bol neutrálnym meracím prístrojom, teda aby svojím "chcem", svojím egom, svojím očakávaním nameraného výsledku kyvadlo neovplyvňoval. 

Kyvadlom pohybujú svaly našej ruky, ktoré sú ovládané nervovým systémom a ten je ovládaný buď našou vôľou (teda naším chcem) alebo bytosťou v nás (môžeme ju nazvať duša). Výsledok merania je správny len vtedy, pokiaľ kyvadlom pohybuje bytosť !!! Naučiť sa zablokovať naše ego, našu vôľu a umožniť manipuláciu s kyvadlom bytosti v nás bude od vás vyžadovať "chvíľu" tréningu. Spomínanému pánovi Hercegovi to trvalo trištvrte roka, kým s jeho kyvadlom začala pohybovať jeho bytosť. Mne asi polovicu času, lebo už som sčasti vedel ako na to, ale zase na druhej strane, keď mám nejaké ťažšie životné obdobie a životné skúšky mne určené nezvládam, tak sa mi kyvadlo ani nepohne. Vytrvalosť pri nácviku bude odmenená viac, ako si myslíte.

Je úplne jedno z akého materiálu je kyvadlo vyrobené a na akej šnúrke visí. Kľudne vám môže najlepšie fungovať funguje šestka matica alebo kancelárska spinka zavesená na niti. Pre meranie nad meracími tabuľkami je ale vhodné, ak má kyvadlo v spodnej časti hrot, ktorý nám umožní presnejšie odčítať namerané hodnoty.

 

Odkiaľ má kyvadlo informácie?

Pre lepšie pochopenie práce s kyvadlom poslúži nasledovný obrázok. Obrázok aj popis je len ilustratívny, ale pomôže nám pochopiť, ako to asi funguje.

 

Pokiaľ teda umožníme ovládať kyvadlo individuálnej bytosti v nás, dostaneme správnu odpoveď. Bytosť "má prístup" do úrovne, kde sa nachádzajú všetky informácie. Keďže táto úroveň je bez času, môžete získať informácie tak zo súčasnosti, ako aj z minulosti a budúcnosti (budúcnosť nie je istá). To, že sa v tejto úrovni nachádzajú všetky informácie však neznamená, že všetky informácie aj dostanete. Dostanete len také informácie, na ktoré ste svojou úrovňou pripravený. Pokiaľ by ste dostali informáciu, ktorú nedokážete správne spracovať, mohli by ste uškodiť tak sebe ako aj iným.

 

Dôležité!!!

Pre prácu s kyvadlom je potrebná jedna základná vec - vaša pokora. Pokoru možno vystihnúť jednou vetou, ktorú často počúvam od môjho učiteľa: "Nie tak ako ja chcem, ale ako TY chceš". Kde TY je najvyššia bytosť (Boh, Alah, Absolutno, systém, ... dosaďte si podľa vlastného presvedčenia) . Pokora je o pochopení hierarchie bytia, o uvedomení si nášho postavenia v tejto hierarchii, o pochopení zmyslu života a inkarnácií, o ...

Jedine ak budete k meraniu s kyvadlom pristupovať s pokorou, a vo vašom živote bude vládnuť láska a odpúšťanie, budete dostávať pravdivé informácie. Ak vás však ovládne vaše chcem, musím, hnev, strach, agresia alebo iné nízke emócie, kyvadlo sa nepohne, alebo bude ukazovať nesprávne.

Ďalšou dôležitou vecou je kyvadlu veriť. Určite vás na začiatku ale aj neskôr nie raz "oklame". Napriek tomu nestrácajte k nemu dôveru. "Oklamanie" mohlo byť z dôvodu vášho nesprávneho naladenia, alebo jednoducho skúška, či to myslíte vážne a či aj napriek "nesprávnej informácii" vytrváte. S pribúdajúcim časom budete nesprávne informácie dostávať stále zriedkavejšie.

Keď sa vám bude dariť, nedovoľte aby vás ovládlo ego a presvedčilo vás o tom, aký ste výnimočný, skvelý a úžasný. Pretože skutočnosť je taká, že vám bolo len dovolené získať informácie. Nezabudnite sa preto za informáciu vždy poďakovať.

 

Päť základných otázok

Skôr ako začnete klásť kyvadlu otázky o predmete vášho záujmu, mali by ste mu položiť nasledovných päť otázok. Hovorí sa im aj závory, alebo semafór.

 

1. Je mi dovolené ? (z ducha)

2. Je mi dovolené od dotyčného, ktorému chcem pomôcť ? (ak je do 10 rokov veku, tak od rodiča)

3. Mám schopnosti pomôcť ?

4. Neublížim jemu ani nikomu z jeho systému ?

5. Neublížim sebe ani nikomu z môjho systému ?

 

V začiatkoch vám bude úplne postačovať prvá otázka. Ak vás nepustí, nerobte ! Ak vás pustí, mali by ste si skontrolovať aj ostatné.

V skratke na vysvetlenie. Choroba je prejavený stav duše, ktorý nám ukazuje, že nežijeme v súlade s vyššími zámermi (vesmírne zákony, karmický plán,...). Pokiaľ niekoho zbavíte choroby bez toho, aby ste mu ukázali, kde v živote robí chybu a na čo ho má choroba upozorniť, dosiahnete nanajvýš vyliečenie jeho fyzického tela a možno uspokojenie vášho ega. Nakoľko však choroba pre dotyčného vaším zásahom nepriniesla výchovný, nápravný efekt, musí prísť ďalšie upozornenie a to mnohokrát dôraznejšie vo forme vážnejšej choroby alebo úrazu. Vy sa takýmto postupom tiež staviate proti vyšším zámerom a je pravdepodobné, že tiež dostanete svoju "odmenu". Cieľom by preto malo byť vysvetliť človeku jeho pochybenie a nasmerovať ho na správnu cestu. Môžete si pomôcť aj preparátmi a bylinkami, ale podstatné by malo byť odovzdanie informácie. 

Ak vám preto "nebude dovolené", rešpektujte to prosím, ochránite dotyčného aj seba.

 

Ako kyvadlo odpovedá ?

Kyvadlo vie odpovedať dvomi spôsobmi. Buď smerom pohybu signalizuje odpoveď áno/nie, alebo keď ho umiestnite nad meraciu tabuľku, rozkýva sa po priamke symbolizujúcej "ručičku meracieho prístroja" na stupnici meracej tabuľky.

Napr. pre otázky áno/nie sa najskôr musíte kyvadla opýtať, čo bude áno a čo nie.

"Ukáž mi prosím odpoveď áno". Kyvadlo sa zvyčajne rozkrúti buď proti smeru alebo v smere hodinových ručičiek. Zapamätajte si smer, ktorý bude signalizovať áno. Teraz sa opýtajte "Ukáž mi prosím odpoveď nie". Kyvadlo by sa malo roztočiť opačným smerom. Ešte sa môžete opýtať na odpoveď "neviem", t.j. keď vám kyvadlo odpoveď nebude chcieť oznámiť.

 

Otázky typu áno/nie však môžete klásť aj nad meracou tabuľkou, ako je uvedená na obrázku.

 

Na ukážku sú ešte uvedené dva typy meracích tabuliek: stupnica 0-100% a položky vyjadrujúce možné záťaže organizmu

 

 

Nezabúdajte na pokoru a to, že kyvadlom musí hýbať bytosť nie vy !!!

 

Postup merania s kyvadlom

V začiatkoch vám podľa svojich skúseností odporúčam pred meraním aspoň krátku meditáciu na stíšenie myšlienok a zlepšenie koncentrácie. Pri meraní je totiž dôležité, aby ste sa "spojili" s bytosťou vo vás. Pohodlne si sadnite, nohy ani ruky by nemali byť prekrížené. Kyvadlo môžete držať rukou opretou lakťom o stôl, alebo zo zdvihnutým lakťom nad stolom. Dĺžka šnúrky je individuálna. 

Položte otázku, týkajúcu sa predmetu záujmu, napr. "Ukáž mi prosím moju aktuálnu hladinu cholesterolu v krvi". Chvíľu vyčkajte, pričom sa stále sústreďujte na danú otázku a nedovoľte aby vás ovládli iné myšlienky. Môžete sa dívať na kyvadlo alebo si na chvíľu zavrieť oči. Každý si musí nájsť ten svoj správny spôsob. Keď sa kyvadlo rozkýva, nezabudnite za informáciu poďakovať.

 

!!! Otázka musí byť vždy jasná a jednoznačná, inak bude nejasná a nejednoznačná aj odpoveď!!!

 

Pokiaľ chcete zisťovať informácie o inej osobe, musíte sa na ňu nakontaktovať. To znamená predstaviť si ju, alebo ak ju nepoznáte, identifikovať ju podľa mena, dátumu narodenia a miesta pobytu, prípadne fotky, alebo nejakej osobnej veci.

 

Pre názornosť uvádzam spôsob, ako meriam ja, ale pre vás to nemusí byť správny postup. Vy si nájdite ten svoj.

Pred položením otázky si predstavím (vizualizujem) bytosť vo mne ako malú bielym svetlom jasne žiariacu guľôčku veľkosti perly v pravej hemisfére môjho mozgu. Ak sa mi podarí "nadviazať" s bytosťou kontakt, pocítim od hlavy až po končeky prstov ruky, v ktorej držím kyvadlo prebehnúť akúsi elektrickú vlnu. Vtedy viem, že môžem položiť otázku. Otázku adresujem tejto "guľočke". Pokiaľ v ruke nepocítim nič, znamená to, že nie som správne naladený, že ma ovláda strach, hnev,...  Odpovede by boli z vysokou pravdepodobnosťou nepravdivé. 

 

Ak vám kyvadlo začne odpovedať inak ako chcete, je pravdepodobné, že už funguje správne. Príklad: Páči sa vám kožuch a veľmi ho chcete. Je hriešne drahý a tak, aby ste uľavili svedomiu pýtate sa kyvadla, či si ho máte kúpiť, aby ste potom mohli povedať, že veď kyvadlo povedalo áno. Ak vám aj napriek zopakovaniu otázky bude kyvadlo stále odpovedať nie, ste na správnej ceste. Nie síce k novému kožuchu, ale k správnemu meraniu pomocou kyvadla.

 

Čo možno kyvadlom zmerať?

Čokoľvek. A výhoda je to, že dotyčný nemusí byť vôbec prítomný. Môžete merať všetko, čo napr. meriate EAV prístrojom a to ešte presnejšie. EAV prístroj vám ukáže, či je preparát, ktorý chcete "predpísať" účinný alebo nie. Musíte ho pritom dať človeku do ruky alebo meracej misky. Kyvadlo vám ukáže na koľko percent je preparát účinný a vôbec ho nemusíte mať momentálne pri sebe, rovnako ako osobu, ktorej ho chcete "predpísať". Takto môžete vybrať ten najúčinnejší preparát, najúčinnejšiu liečbu, spôsob terapie, dávkovanie,..... To isté platí pri zisťovaní stavu orgánov, krvného tlaku, hladiny cholesterolu, hladiny cukru. Môžete zisťovať buď jednoduchším spôsobom - je nízka, normálna alebo vysoká, prípadne môžete priamo odmerať hodnotu na stupnici meracej tabuľky. Zdá sa vám nemožné merať kyvadlom krvný tlak, cholesterol, množstvo červených krviniek,... ? Skúste to.

 

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286