Obsah  
 

Vloženie textu kolorterapie

Keď v editovacom okne  kliknete PRAVÝM tlačidlom myši na tlačidlo Farby zobrazí sa nasledovné okno:

 

 

Výberom priaznivo pôsobiacich farieb v pravom hornom zozname sa automaticky zaškrtne voľba Priaznivo pôsobiace farby a príslušný text aj so zoznamom vybratých farieb bude vložený ako text kolorterapie.

 

Podobne výberom nepriaznivo pôsobiacich farieb v pravom dolnom zozname sa automaticky zaškrtne voľba Nepriaznivo pôsobiace farby a príslušný text aj so zoznamom vybratých farieb bude vložený ako text kolorterapie.

 

Zápis v poli Poznámka bude potom vyzerať nasledovne:

 

<Kolorterapia>
Do svojho oblečenia, prostredia a stravy sa snažte zaradiť farby: červená, oranžová, 
Vyhnite sa farbám: <!čierna>, 
</Kolorterapia>

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286