Obsah  
 

Mikrobiológia - zoznam

Zoznam mikroorganizmov obsahuje morfológiu a prípadný biologický cyklus, patológiu a klinické prejavy, popis lekárskej diagnostiky a terapie, epidemiológiu, prevenciu, spôsobované ochorenia a napádané orgány, fytoterapiu, stravu,.... Tento zoznam slúži jednak ako podklad pre štúdium, ale najmä ako informačná báza pre analýzu možnej infekcie/nákazy mikroorganizmom.

 

 

Nad zoznamom mikroorganizmov je odborný názov mikroorganizmu, ktorý je práve v zozname vybraný, pod ním slovenský názov,  v strede okna sú ešte český, anglický a nemecký názov, pokiaľ sme ich mali k dispozícii.

 

Pod zoznamom je členenie, teda k akej ríši, podríši, kmeňu, triede,... mikroorganizmus patrí. Zaškrtnutím voľby Strom členenia sa členenie zobrazí v prehľadnejšej stromovej štruktúre, pričom v zozname budú zobrazené len tie mikroorganizmy, ktoré patria do označenej "skupiny". Na obrázku nižšie je vybraný Rad "Ascarida" a v zozname sú štyri parazity patriace do tohto radu. To, že je zoznam vyfiltrovaný, je signalizované textom (filter!) v hlavičke zoznamu.

 

 

V pravej hornej časti okna sú štruktúrovane rozdelené informácie o mikroorganizme. Pre diagnostiku sú zaujímavé hlavne dve polia. V poli Patológia je uvedený spôsob infikovania a inkubačná doba, ako aj priebeh ochorenia z hľadiska pôsobenia mikroorganizmu. V poli Epidemiológia nájdete informácie o výskyte mikroorganizmu, ktoré sú veľkým prínosom pri diagnostike najmä u parazitov, ktoré sa u nás nevyskytujú. Zmienka o dovolenke pacienta v oblasti výskytu parazita môže byť pri diagnostike kľúčová.

 

Dvoklikom myšou na každé z týchto polí sa text zobrazí zväčšený vo väčšom okne pre pohodlnejšie čítanie.

 

V pravej dolnej časti sú symptómy prislúchajúce k mikroorganizmu, prípadne ešte rozčlenené podľa spôsobených ochorení, alebo fáz ochorenia. Toto je kľúčová informácia, vyjadrujúca väzby potrebné pre analýzu.

 

 

V tomto prípade možno vidieť tri rôzne fázy nákazy škrkavkou, pričom každá z fáz sa prejavuje inými symptómami.

Ak chcete k mikroorganizmu pridať ďalšie ochorenie alebo fázu ochorenia, jednoducho prepíšte text v poli Ochorenie a pridajte k nemu nové symptómy/diagnózy tlačidlami Pridať diagnózu, Pridať FYZP alebo Pridať PSYP. Vymazanie symptómu/diagnózy zo zoznamu dosiahnete tlačidlom Vymazať.

 

Verzia 6 programu Dr.Alter bola uvoľnená tak, že obsahovala len parazity (cca 100 najbežnejších, vyskytujúcich sa u nás ako aj celosvetovo). Ostatné mikroorganizmy - vírusy, baktérie, fungy - budeme postupne dopĺňať v ďalších verziách. Program je však na ne pripravený, takže iniciatívny používateľ si ich môže doplniť aj sám. Vo verzii 7 bolo doplnených asi 15 vírusov.

 

Pre pridanie nového mikroorganizmu kliknite na tlačidlo Pridať. V okne, ktoré sa zobrazí vyplňte názvy, členenie (pričom môžete použiť už existujúce skupiny, alebo napísať nové), vložte informácie do jednotlivých polí a kliknite na tlačidlo Zapísať.

 

 

Symptómy jednotlivých ochorení spôsobených mikroorganizmom zadefinujte v hlavnom okne mikrobiológia.

 

Tlačidlo Upraviť slúži na úpravu textov k danému mikroorganizmu, tlačidlo Vymazať na vymazanie mikroorganizmu zo zoznamu. Vymazaním sa mikroorganizmus z programu stratí a už ho nebudete vidieť ani v analýzach.

 

>>>

  ©2004-2015 IPN data Zvolen, www.DrAlter.sk, info@DrAlter.sk                                                                           Verzia: 8.286